Projektų vertintojas (-a)

Kviečiame dalyvauti atrankoje eiti visuotinės dotacijos priemonių projektų vertintojo(-ės) pareigas (terminuota sutartis iki 2018-07-31).

Darbo pobūdis, pagrindinės pareiginės funkcijos ir atsakomybės sritys
Pagrindinės funkcijos:

 • registruoti prašymus dėl paramos suteikimo pagal visuotinių dotacijų priemones ir susijusius dokumentus;
 • suvesti duomenis ir informaciją į atitinkamas įmonės informacines sistemas;
 • atlikti prašymų suteikti paramą pagal visuotinių dotacijų priemones vertinimą;
 • rengti sprendimų dėl paramos teikimo pagal visuotinių dotacijų priemones projektus;
 • konsultuoti interesantus paramos teikimo pagal visuotinių dotacijų priemones klausimais;
 • užtikrinti dokumentų, susijusių su visuotinių dotacijų priemonių įgyvendinimu ir reikalingų audito sekai nustatyti, tvarkymą ir saugojimą.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir privalumai
Privalomos bendrosios kompetencijos

 • nepriekaištinga reputacija;
 • aukštesnysis ar aukštasis išsilavinimas (gali būti ir paskutinio ar priešpaskutinio kurso studentas);
 • mokėti dirbti kompiuteriu biuro programomis (Microsoft Office, ir kt.);
 • gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • atsakingumas.

Pageidautini privalumai:

 • sėkminga analogiško darbo patirtis;
 • praktiniai įgūdžiai dirbant su Navision, Doclogix ar panašiomis programomis.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, jų pateikimo būdas ir tvarka

Kandidatas turi pateikti šiuos atrankos dokumentus:
1) prašymą dėl dalyvavimo atrankoje (pagal pridedamą formą – prašymas dalyvauti atrankoje);
2) gyvenimo aprašymą (CV);
3) kitus, savo nuožiūra, atrankai svarbius dokumentus.

Atrankos dokumentai siunčiami el. paštu: konkursas@invega.lt su nuoroda „Dėl dalyvavimo VDS projektų vertintojo atrankoje“.

Atrankos dokumentai turi būti pateikti (atsiųsti) iki 2017-10-08.

Atrankos eiga ir kita svarbi informacija

Atrankos būdas: kvalifikacinių reikalavimų atitikimo ir privalumų (pagal pateiktus atrankos dokumentus) vertinimas ir pokalbis su kandidatu.
Esant dideliam kandidatų skaičiui, atrankos komisijos sprendimu į pokalbį gali būti kviečiama ne daugiau kaip 5 geriausiai pagal atrankos dokumentus įvertinti kandidatai.
Išsamesnė informacija apie atranką teikiama tel. (8-5) 2113568 arba el. p. gintaras.uselis@invega.lt.

Print Friendly, PDF & Email