AB Šiaulių bankas http://www.sb.lt/
DNB bankas http://www.dnb.lt/lt/privatiems-klientams/
„Swedbank“ bankas http://www.swedbank.lt/lt/pages/privatiems
AB „Citadele“ bankas http://www.citadele.lt/verslo/
AB SEB bankas http://www.seb.lt/
Danske Bank A/S Lietuvos filialas https://www.danskebank.lt/index.php/verslui/78
UAB Medicinos bankas http://www.medbank.lt/
SIA UniCredit Leasing Lietuvos filialas www.unicreditleasing.lt
Lietuvos kredito unijos http://www.lku.lt/
Nordea Bank Lietuva http://www.nordea.lt/
BIGBANK http://www.bigbank.lt/lt/verslo-klientams/verslo-kreditai
Vilniaus Kredito Unija http://www.vku.lt/
KU „Saulėgrąža” http://www.sauletaunija.lt/
Vilniaus regiono kredito unija http://www.vrku.lt/
BaltCap http://www.baltcap.com/

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija http://ukmin.lrv.lt/lt/
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://www.socmin.lt/lt/titulinis.html
„Versli Lietuva“ http://www.verslilietuva.lt/lt
„Investuok Lietuvoje“ http://www.investlithuania.com/lt/
„Startup Lithuania“ http://www.startuplithuania.lt/
„Saulėtekio slėnis“ http://www.sunrisevalley.lt/
Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija (LT VCA) http://vca.lt/apie-mus/
Lietuvos verslo paramos agentūra http://lvpa.lt/
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) http://www.mita.lt/lt
Viešųjų investicijų plėtros agentūra http://vipa.lt/

Print Friendly, PDF & Email