Aktuali gautų paraiškų statistika ir įgyvendinamų projektų ataskaita  pagal priemonę „Parama darbui“ pateikiama www.esinvesticijos.lt.