Nuo 2019 m. sausio 1 d. eksporto kredito garantijos (EKG) teikiamos ne tik smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, bet ir didelėms įmonėms arba juridinio asmens statuso neturintiems Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių įmonių filialams.

INVEGOS teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos rizikos valstybėse ir didinti eksporto apimtis minimalizuojant potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo.

Eksporto kredito garantijos iki 90 procentų atidėto mokėjimo sumos teikiamos kredituojantiesiems eksportuotojams – dideliems ir smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, veikiantiems ilgiau nei 1 metus, kurių metinės pajamos viršija 100 tūkst. eurų. Eksportuojamoms prekėms taikomas atidėtojo mokėjimo terminas, kuris turi būti ne ilgesnis nei 2 metai.

Eksporto kredito garantijos teikiamos už lietuviškos kilmės prekių eksporto sandorius į neparduotinos rizikos valstybes, tokias kaip Baltarusija, Ukraina, Kazachstanas, ir kitas pasaulio valstybes.

Eksporto kredito garantijas teikia UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“).

Plačiau apie eksporto kredito garantijas skaitykite čia

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-01-08