Kodėl naudinga?

INVEGOS teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos rizikos valstybėse ir didinti eksporto apimtis minimalizuojant potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo.

Kas gali kreiptis?

Įmonės, veiklą vykdančios ilgiau nei vienerius metus ir kurių metinės pajamos pagal paskutinių finansinių metų patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį viršija 100 000 Eur.

Kiek?

  • Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojui – ne daugiau kaip 1 000 000 Eur.
  • Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojo  pasirinktam pirkėjui – ne daugiau kaip 500 000 Eur.
  • Eksporto kredito garantijų suma vienam pirkėjui visų eksportuotojų atžvilgiu – ne daugiau kaip 2 000 000 Eur.

INVEGOS atsakomybės limitas (garantijos dydis) – ne didesnis kaip 90 procentų atidėtųjų mokėjimų sumos.

Detalesnę informaciją rasite čia.

Kaip veikia?

Eksportuotojas, norintis gauti eksporto kredito garantiją, turi pateikti prašymą INVEGAI.

Kaip apskaičiuojama?

Mokestis už eksporto kredito garantiją priklauso nuo užsienio pirkėjo rizikingumo, šalies, į kurią eksportuojamos prekės, rizikos grupės ir  atidėtųjų mokėjimų termino.

Preliminarų garantijos atlyginimo dydį galima sužinoti šioje skaičiuoklėje>>.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-03-19