Teikiamų dokumentų sąrašas:

Užpildytą paraišką ir dokumentus siųsti:

  • el. parašu pasirašytus į info@invega.lt
  • arba popierinę versiją registruotu paštu ar pristatyti į Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius.

Prašymas dėl eksporto kredito garantijos suteikimo
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius

SVV subjekto statuso deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius
Pavyzdys: SVV subjektų dydžio nustatymo lentelė

Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Eksportuotojo patvirtintų paskutinių pasibaigusių finansinių metų ir einamųjų metų paskutinio pasibaigusio ketvirčio finansinės atskaitomybės dokumentai
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius

Jungtinė pažyma iš VĮ Registrų centro, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie eksportuotoją
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius

Informacija apie eksportuotojo savininkus
Paaiškinimas: laisva forma pateikiama informacija apie eksportuotojo savininkus, turinčius kontrolinį kapitalo dalių paketą, administracijos, valdymo ir (ar) priežiūros organų narius (fizinių asmenų vardai, pavardės, gimimo datos; juridinių asmenų tikslūs pavadinimai, kodai ir registracijos adresai). Šie duomenys teikiami apie asmenis, kurie nėra įtraukti (nepatenka) į Jungtinę pažymą.

Galiojanti eksporto sutartis arba preliminarus susitarimas dėl tokios sutarties sudarymo
Paaiškinimas: jei tokia yra sudaryta.

Mokesčių administratoriaus sprendimas dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo
Paaiškinimas: teikiama kopija ir tik tuo atveju, jeigu toks sprendimas yra.

Įgaliojimas
Paaiškinimas: teikiama tik tuo atveju, jeigu dokumentus tvirtina ne įmonės vadovas.

Print Friendly, PDF & Email