Garantijos suteikimui reikalingų dokumentų sąrašas

DE-MINIMIS klausimynas 2014 08 01

DUK pildant de-minimis klausimyną

Forma apie SVV subjekto finansinę būklę ir prognozes

Vidutinio sąrašinio metinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo pavyzdys

SVV subjekto statuso deklaracija (nuo 2016-08-01)

Prašymo suteikti garantiją forma

Pažymos apie finansavimo gavėją forma