1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (nuo 2017–05–01)
 2. ŪM įsakymas dėl SVV paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo
 3. ŪM įsakymas dėl SVV verslo subjektų garantijos atlyginimo dalinio subsidijavimo nuostatų patvirtinimo
 4. ŪM įsakymas dėl SVV subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir SVV subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo (nuo 2017–05–01)
 5. ŪM įsakymas dėl SVV subjektų vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (nuo 2017–05–01)
 6. Dėl sąvokos „SVV subjekto plėtra“ išaiškinimo
 7. ES de minimis pagalbos reglamentas 1407/2013
 8. Bendrosios išimties reglamentas 800/2008
 9. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos sprendimai garantijų teikimo klausimais:
  1. Valdybos sprendimas dėl garantijų teikimo sąlygų už paskolas, skirtas nekilnojamam turtui įsigyti
  2. Valdybos sprendimas dėl Ūkio banko paskolų refinansavimo
  3. Valdybos sprendimas dėl maksimalios SVV garantijos sumos, kai paskola užtikrinama indėliu ar deponuojant lėšas
  4. Valdybos sprendimas dėl maksimalios SVV garantijos sumos, kai paskola užtikrinama indėliu ar deponuojant lėšas (pakeitimas)
  5. Valdybos sprendimas dėl paskolos valiutos keitimo
  6. Valdybos sprendimas dėl palūkanų keitimo 1
  7. Valdybos sprendimas dėl palūkanų keitimo 2
  8. Valdybos sprendimas dėl garantijų teikimo už paskolas, skirtas saulės elektrinių (iki 30 kW) statybai/įrengimui finansuoti
  9. Valdybos sprendimas dėl garantijų teikimo už paskolas, skirtas saulės elektrinių (iki 30 kW) statybai/įrengimui finansuoti (pakeitimas)
  10. Valdybos sprendimas dėl papildomų sąlygų, kurios taikomos teikiant paskolas su INVEGA garantija pagal SVV paskolų garantijų teikimo nuostatus (1)
  11. Valdybos sprendimas dėl papildomų sąlygų, kurios taikomos teikiant paskolas su INVEGA garantija pagal SVV paskolų garantijų teikimo nuostatus (2)
  12. Papildomos sąlygos, kurios taikomos teikiant paskolas su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija pagal smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatus
  13. Valdybos sprendimas dėl INVEGOS suteikiamos garantijos atsakomybės limito nustatymo
  14. INVEGOS valdybos nustatyti papildomi garantijos išmokos mokėjimo principai
Print Friendly, PDF & Email