Vyriausybės įsteigta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“), keičia savo dukterinės įmonės UAB „Kofinansavimas“ valdymo struktūrą – vietoj dviejų valdymo organų (valdybos ir direktoriaus) lieka vienas – direktorius.

Pakeitus struktūrą įmonės UAB „Kofinansavimas“ vadovo pagrindinės funkcijos bus atskirtos nuo investicinių sprendimų priėmimo. Po šių pakeitimų bendrovės valdybos nariai – Andrius Barštys, Giedrius Martusevičius ir Daiva Gerulytė, lieka dirbti rizikos kapitalo fondo „Koinvesticinis fondas“ investiciniame komitete ir toliau bus atsakingi už investavimo sprendimų priėmimą.

„Rizikos kapitalo fondo veiklai įsibėgėjus, keičiasi prioritetai – profesionalių ir nepriklausomų investicinio komiteto narių dėmesį norime koncentruoti į esminę fondo veiklą – investicinių projektų vertinimą ir investicinių sprendimų priėmimą, – teigia „Invega“ generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. – Esame dėkingi UAB „Kofinansavimas“ vadovei ir valdybos nariams, kurių veikla valdyboje rizikos kapitalo priemonės įgyvendinimo pradžioje buvo itin reikšminga ir svarbi tiek steigiant ko-investicinį fondą, tiek kuriant investicinių projektų vertinimo bei investicijų valdymo procesus ir taisykles“.

„Visada gyvenime ieškau galimybių dirbti tą darbą, kuris reikalauja daug kūrybiškumo, nes kuriami nauji produktai, procesai ar paslaugos. Lūkesčiai, kuriuos puoselėjau priėmusi pasiūlymą vadovauti UAB „Kofinansavimas“ ir kurti Koinvesticinio fondo veiklos infrastruktūrą, išsipildė su kaupu, – teigia KŪB „Koinvesticinis fondas“ investicinio komiteto narė Daiva Gerulytė. – Džiaugiuosi per nepilnus dvejus metus pasiektais rezultatais: kartu su kolegomis aktyviai prisidėjome prie verslo angelų asociacijos LitBAN atsiradimo ir sustiprėjimo, atlikome tris investicijas už daugiau kaip 0,9 mln. eurų ir šiuo metu baigiame derybas ar sutarčių derinimą su dar penkiomis verslo angelų grupėmis dėl investicijų į startuolius, kurios gali siekti iki 2 milijonų eurų“.

UAB „Kofinansavimas“ direktorės pareigas nuo šiol eis Viktorija Vaitkevičienė, kuri turi 12 metų darbo patirtį finansų sektoriuje ir yra įgijusi ekonomikos magistro laipsnį, pastaruoju metu „Invegoje“ buvo atsakinga už naujų rizikos kapitalo priemonių kūrimą, jų valdytojų atranką ir įgyvendinimą.

„Kadangi rizikos ir privataus kapitalo rinkos vystymas pastaruoju metu buvo vienas iš mano veiklos tikslų, tikiuosi, kad sukaupta patirtis leis užtikrinti UAB „Kofinansavimas“ pradėtų darbų tęstinumą, t. y. tolesnę investicinių projektų paiešką ir atranką, jų vertinimą ir verslo angelų rinkos stiprinimą“, – teigia V. Vaitkevičienė.

„Koinvesticinis fondas“ yra skėtinis fondas, kurį šiuo metu sudaro trys subfondai, finansuojami pagal Ūkio ministerijos rizikos kapitalo priemones: „Ko-investicinis fondas“ (investicijoms skirta 11 mln. EUR), „Ko-investicinis fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ (investicijoms skirta 9,28 mln. EUR) ir „Ko-investicinis fondas MTEPI, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ (investicijoms skirta 4 mln. EUR). Šio fondo veikla siekiama vystyti verslo angelų ir rizikos kapitalo rinką Lietuvoje, auginti naujus rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotų galimybių pasinaudoti kredito įstaigų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis.

„Koinvesticinis fondas“ kartu su privačiais investuotojais investuoja į mažas ir vidutines įmones. Privatūs investuotojai, kuriais gali būti verslo angelų komandos arba rizikos kapitalo fondai, gali nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui (UAB „Kofinansavimas“) dėl bendro investavimo į perspektyvias mažas ir vidutines įmones ar potencialiai gyvybingus projektus. Dalis fondo investicijų bus skirta įmonėms, veikiančioms arba ketinančioms pradėti naują ekonominę veiklą sumaniosios specializacijos srityje.

Print Friendly, PDF & Email