2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ LR Vyriausybė įsteigė garantijų instituciją UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Bendrovės veiklos steigėjo ir priežiūros funkcijas buvo pavesta vykdyti LR ūkio ministerijai (Ekonomikos ir inovacijų ministerijai).

2018 m. spalio 17 d. LR Vyriausybė INVEGAI suteikė nacionalinės plėtros įstaigos statusą.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-01-02