Šiuo metu Verslo finansavimo vertinimo skyriaus komanda ieško naujo kolegos –

PROJEKTŲ VERTINTOJO (-OS)

Pagrindinės atsakomybės:

 • vertinti prašymus suteikti paramą pagal visuotinių dotacijų priemones;
 • rengti sprendimų dėl paramos teikimo pagal visuotinių dotacijų priemones projektus;
 • rezervuoti, teikti, atšaukti valstybės pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre;
 • dirbti su standartizuotais dokumentų šablonais, rengti vidinių priemonės duomenų ataskaitas įvairiais pjūviais;
 • konsultuoti klientus paramos teikimo pagal visuotinių dotacijų priemones klausimais;
 • užtikrinti dokumentų, susijusių su visuotinių dotacijų priemonių įgyvendinimu ir reikalingų audito sekai nustatyti, tvarkymą ir saugojimą.

Tikimės, kad jūs:

 • esate nepriekaištingos reputacijos;
 • esate įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą (galite būti paskutinių kursų studentas);
 • pasižymite geromis lietuvių kalbos žiniomis;
 • turite gerus darbo Microsoft Office įgūdžius;
 • esate kruopštus, atidus, atsakingas.

Puiku, jei:

 • turite sėkmingos analogiško darbo patirties;
 • turite darbo su Navision, Doclogix programomis įgūdžių.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vertę Lietuvai kuriančioje įmonėje;
 • pozityvią darbo aplinką, kurioje svarbus kiekvienas darbuotojas;
 • modernią darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą.
Kandidatuoti kviečiame iki gegužės 3 d.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Projektų vertintojas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt.

Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Šiuo metu Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus komanda ieško naujo kolegos –

KOKYBĖS VADYBOS KONTROLIERIAUS (-ĖS)

Pagrindinės atsakomybės:

 • vertinti, ar Invegos veikla ir numatyti procesai vykdomi pagal teisės aktus, prisiimtus įsipareigojimus, taisykles ir nustatytus reikalavimus (atitikties pareigūno funkcijų vykdymas);
 • tikrinti, analizuoti ir vertinti Invegos rizikos valdymo, kokybės valdymo ir vidaus kontrolės sistemų funkcionavimą, efektyvumą ir rezultatyvumą, rengti pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • analizuoti išorės teisės aktų reikalavimus, taikomus Invegos veiklai bei įgyvendinamoms ir administruojamoms priemonėms, teikti pasiūlymus dėl Invegos atitikties rizikos valdymo, vidaus kontrolės ir priemonių administravimo procedūrų tobulinimo;
 • atlikti Invegos įgyvendinamų priemonių atitikties patikrinimus, teikti pasiūlymus dėl nustatytų neatitikimų prevencijos veiksmų;
 • bendradarbiauti su audito, priežiūros institucijomis, koordinuoti ir pagal funkcijas įgyvendinti jų pateiktas rekomendacijas;
 • dalyvauti strateginio valdymo procese;
 • teikti siūlymus ir diegti Invegos vidaus kontrolės sistemos stiprinimo priemones (korupcijos ir sukčiavimo prevencijos, informacijos saugos, ir kt. srityse).

Tikimės, kad jūs:

 • esate įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą (pageidautina – socialinių mokslų);
 • turite ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį atitikties, kokybės vertinimo, rizikos valdymo, vidaus kontrolės, vidaus audito, teisės ar panašų darbo pobūdį atitinkančioje veiklos srityje;
 • esate susipažinęs su teisėkūros pagrindais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, ES reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Invegos veiklą;
 • turite bazinių žinių apie ES paramos administravimo veiklą, kokybės valdymo, vidaus audito, rizikų valdymo, strateginio planavimo veiklą, vidaus kontrolės organizavimą ir mokate juos analizuoti bei taikyti praktikoje (šias kompetencijas vertinsime kaip privalumą);
 • ne žemesniu kaip B1 lygiu mokate anglų kalbą;
 • esate nepriekaištingos reputacijos;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti teisinę, ekonominę, finansinę, statistinę ir kitą informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;
 • esate imlus naujovėms, drąsiai ir argumentuotai išsakote savo nuomonę, aktyviai ir noriai dalyvaujate iniciatyvose.

Mes siūlome:

 • galimybę įgyvendinti idėjas;
 • pozityvią darbo aplinką, kurioje svarbus kiekvienas darbuotojas;
 • modernią darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą.
Kandidatuoti galite iki balandžio 30 d.:

Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Kokybės vadybos kontrolierius (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt.

Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys įmonės duomenų bazėje bus saugomi 12 mėnesių. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu cv@invega.lt.
Daugiau informacijos apie Invegos asmens duomenų saugojimo politiką rasite čia.
Kandidatų konfidencialumą garantuojame.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-04-18