Kodėl naudinga?

Skiriama iki 4500 Eur įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti. Įmonės darbuotojai galės mokytis 12 mėnesių laikotarpyje.

Kas gali kreiptis?

Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus.

Kiek?

Pareiškėjų dydis

Labai maža, maža ir vidutinė įmonė

Didelė įmonė

Kompensacijos dydis

80 proc.

70 proc.

Fiksuotasis valandinis mokymų išlaidų įkainis  

7,81 EUR

Kaip veikia?

Norėdami pasinaudoti priemone, turite pateikti paraišką INVEGAI. Mokymų teikėjų ir mokymų programų sąrašą rasite VšĮ Verslios Lietuvos svetainėje.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Skaičiavimo pavyzdys: projekto vykdytojui, kuris yra labai maža įmonė, sumokėjus už projekto vykdytojo darbuotojo baigtus 25 valandų trukmės mokymus, kurių metu darbuotojas mokėsi tik 20 valandų, projekto vykdytojui bus kompensuojama 124,96 Eur (7,81 Eur x 20 val. x 80 proc.) mokymo išlaidų.

Informaciją apie įvykusius mokymus ir valandų skaičių INVEGA gauna iš VšĮ Verslios Lietuvos.

 

Print Friendly, PDF & Email