Užpildytą paraišką ir dokumentus siųsti:

  • el. parašu pasirašytus į mokymai@invega.lt
  • arba popierinę versiją registruotu paštu ar pristatyti į Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius.

Pagrindiniai paraiškos dokumentai:

Paraiška

Dotacijos sutartis (galioja nuo 2018–02–15)
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

„Vienos įmonės“ deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

SVV subjekto statuso deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius
Pavyzdys: SVV subjektų dydžio nustatymo lentelė

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

Pareiškėjo už darbuotoją teikiami dokumentai:

Prašymas dėl darbuotojo dalyvavimo projekto veiklose
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pildo ir pasirašo darbdavys.

Dalyvio anketa
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, pildo kartu su darbdaviu.

Darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, už kurį teikiama paraiška.

Print Friendly, PDF & Email