Pildyti paraišką

Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu mokymai@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PASTABA: Paraiškų teikimo platformoje nėra galimybės įkelti dokumentų už papildomą (-us) darbuotoją (-us), kai dotacijos sutartis jau buvo pasirašyta kitomis priemonėmis, t. y. ne per paraiškų teikimo platformą https://paraiskos.invega.lt.

Pareiškėjo už darbuotoją teikiami dokumentai (aktualu tik įmonėms, kurių projektai buvo teikti ne per elektroninę paraiškų sistemą, norint papildyti darbuotojų sąrašą):

KV_8-priedas_prasymas-del-darbuotoju-dalyvavimo-projekte 2019 03 26
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pildo ir pasirašo darbdavys.

Dalyvio anketa
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, pildo kartu su darbdaviu.

KV-9-priedas-pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2019 03 26
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, už kurį teikiama paraiška.

Nuo 2019 m. balandžio 27 d. pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“ paraiškas bus galima teikti tik per elektroninę paraiškų pildymo sistemą (EPIS). Kitu nei nurodytu būdu pateiktos paraiškos nuo 2019 m. balandžio 27 d. nebus priimamos.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-04-26