Priemonė „Kompetencijų vaučeris“ – tai negrąžintina subsidija, kuri suteiks įmonėms galimybę kelti savo darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją bei geriau prisitaikyti prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Priemonė suteiks galimybę įmonėms gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga.

Priemonei įgyvendinti pirmu kvietimu skirta iki 10 mln. EUR Europos socialinio fondo lėšų. Priemone gali pasinaudoti privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus.

Įmonei pasirašius dotacijos sutartį ir pasirinkus mokymų teikėją ir mokymų programą iš Mokymų teikėjų ir mokymų programų sąrašo, kuris skelbiamas  www.ukmin.lrv.lt ir VšĮ Verslios Lietuvos svetainėje, įmonės darbuotojai galės mokytis 12 mėnesių laikotarpyje. Baigus mokymus, įmonės galės gauti dalies patirtų įmonės darbuotojų mokymo išlaidų kompensaciją iki 4 500 EUR.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“ Nr. 1.

Pareiškėjų dydis

Labai maža, maža ir vidutinė įmonė

Didelė įmonė

Kompensacijos dydis

80 proc.

70 proc.

Fiksuotasis valandinis mokymų išlaidų įkainis  

7,81 EUR

Paraiškos dėl dalinės darbuotojų mokymų išlaidų kompensacijos INVEGAI gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos sutartys turi būti pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Priemonė „Kompetencijų vaučeris“ įgyvendinama pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ ir prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos.

Print Friendly, PDF & Email