Teikiamų dokumentų sąrašas:

Užpildytą paraišką ir dokumentus siųsti:

  • el. parašu pasirašytus į verslokonsultacijos@invega.lt
  • arba popierinę versiją registruotu paštu ar pristatyti į Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius.

Paraiška  (paraišką galite atsisiųsti ir suarchyvuotame kataloge)

Paraiškos pildymo instrukcija

Dotacijos sutartis
Paaiškinimas: teikiami 2 egzemplioriai.

„Vienos įmonės“ deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, deklaracijos 2F priedas nepildomas.

SVV subjekto statuso deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.
Pavyzdys: SVV subjektų dydžio nustatymo lentelė

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

Verslo liudijimas arba individualios veiklos pažymos kopija (su „kopija tikra“ žyma)
Teikiama tik tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą. Dokumentas turi galioti paraiškos pateikimo ir projekto vykdymo metu. Teikiamas 1 egzempliorius.

Klausimynas apie pirkimo (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų
Pildoma tik tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas vykdo neekonominę veiklą arba vieną iš jų.