1. LRV nutarimas dėl paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo

2. ŪM įsakymas dėl SVV paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo

3. ŪM įsakymas dėl finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo

4. ŪM įsakymas dėl SVV verslo subjektų garantijos atlyginimo dalinio subsidijavimo nuostatų patvirtinimo

5. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ įstatai