Kodėl naudinga?

Kompensuojama dalis palūkanų už verslo pasiskolintas lėšas.

Kas gali kreiptis?

 • MVĮ, gavusi investicinę paskolą pagal finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“ (PRP), kuri veikia gamybos ir paslaugų sektoriuje.
  Investicinė paskola – investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimo užtikrinimui.
 • Pramonės įmonės, turinčios paskolos ar lizingo sutartį, skirtą įmonės energetiniam efektyvumui didinti (remiantis atlikta energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaita).

Kiek?

Kompensuojama nuo 50 iki 100 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos iki 60 mėn.

Galimas pareiškėjas

Projekto vykdytojo registravimo vieta

Kompensavimo dydis

Kompensavimo laikotarpis

MVĮ, veikiantis gamybos ir paslaugų sektoriuje    Visos Lietuvos savivaldybės

Iki 50 proc.

Iki 36 mėn.

Pramonės įmonės (tiek SVV, tiek didelės įmonės)

Iki 100 proc.

Iki 60 mėn.


Daugiau >>

Dalinis palūkanų kompensavimas draudžiamas:

 • Krovininiu kelių transportu besiverčiančių įmonių (veiklos kodas pagal EVRK2 49.41) krovinių vežimo keliais transporto priemonių (vilkikų, priekabų, puspriekabių ir t.t.) įsigijimui;
 • Ūkininkams;
 • Apyvartinėms paskoloms, kurios yra suteiktos iš nuosavų banko ar kredito įstaigų lėšų;
 • Nekomercinės (M1 kategorija) paskirties automobiliams;
 • Kai įsigyjamas komercinės paskirties NT nuomai, tačiau įmonės veikla pagal EVRK kodą nepriklauso NT nuomai;
 • Kitų kreditorinių įsipareigojimų refinansavimui.

Išimtys:

 • Nekomercinės (M1 kategorija) paskirties automobilių įsigijimui yra kompensuojamos palūkanos tik įmonėms, kurių pagrindinė veikla yra automobilių nuoma;
 • Įmonės veiklai įsigytas NT gali būti tik komercinės paskirties.

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Palūkanos kompensuojamos kas ketvirtį.

Sąlygos

Pildyti paraišką

Kontaktai:
dpk2@invega.lt

Bendriniai klausimai:

8 5 210 7510

8 5 210 7513

8 5 210 7515

Dėl pateiktų paraiškų:

8 5 210 6391

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-04-10