Pildyti paraišką

 

Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu dpk2@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Teikiamų dokumentų sąrašas (pasirinkite vieną iš nurodytų atvejų):Paraiška

Paaiškinimas: kreipiantis dėl kelių paskolos sutarčių, teikiama 1 paraiška, atitinkamai įrašant finansavimo sutarčių duomenis į paraišką.

„Vienos įmonės“ deklaracija 

Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, deklaracijos 2F priedas nepildomas.

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius (patvirtinta kredito įstaigoje)
Dotacijos sutartis
Paaiškinimas: teikiamas 1 pasirašytas egzempliorius 1 finansavimo sutarčiai.
VMI išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų VMĮ atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną)
SODROS išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto valdybai atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną)
Įgaliojimas (teikiama tik tuo atveju, jeigu dokumentus tvirtina ne įmonės vadovas)
Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopija (teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)
Paraiška
Paaiškinimas: kreipiantis dėl kelių paskolos sutarčių, teikiama 1 paraiška, atitinkamai įrašant finansavimo sutarčių duomenis į paraišką.
„Vienos įmonės“ deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, deklaracijos 2F priedas nepildomas.
SVV subjekto statuso deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius
Pavyzdys: SVV subjektų dydžio nustatymo lentelė
Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius (patvirtinta kredito įstaigoje)
Dotacijos sutartis
Paaiškinimas: teikiamas 1 pasirašytas egzempliorius 1 finansavimo sutarčiai
Finansavimo sutarties kopija ir finansavimo sutarties grąžinimo grafiko kopija
Įgaliojimas (teikiama tik tuo atveju, jeigu dokumentus tvirtina ne įmonės vadovas)
VMI išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų VMĮ atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną)
SODROS išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto valdybai atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną)
Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopija (teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)
Paraiška
Paaiškinimas: kreipiantis dėl kelių paskolos sutarčių, teikiama 1 paraiška, atitinkamai įrašant finansavimo sutarčių duomenis į paraišką.
„Vienos įmonės“ deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, deklaracijos 2F priedas nepildomas.
SVV subjekto statuso deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius
Pavyzdys: SVV subjektų dydžio nustatymo lentelė
Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius (patvirtinta kredito įstaigoje)
Dotacijos sutartis
Paaiškinimas: teikiamas 1 pasirašytas egzempliorius 1 finansavimo sutarčiai
Finansavimo sutarties kopija ir finansavimo sutarties grąžinimo grafiko kopija
Finansavimo sutarties pakeitimo kopija arba kredito įstaigos ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovės pažyma apie galutinę (investicijoms panaudotą) finansavimo sumą ir jos grąžinimo grafiką, jei suma mažesnė, nei buvo nurodyta finansavimo sutartyje
Įgaliojimas (teikiama tik tuo atveju, jeigu dokumentus tvirtina ne įmonės vadovas)
Verslo planas (investicinis projektas) ir jo dokumentacija (komerciniai pasiūlymai, sąmatos ir pan.)
Investicijų (darbų/prekių/paslaugų) įsigijimo sutarčių ar kitų atitinkamų dokumentų kopijos
Investicijų (darbų/prekių/paslaugų) perdavimo ir priėmimo aktų kopijos arba įvedimo į eksploataciją aktų kopijos
Įrenginio, įrangos, gaminio techninio paso, registracijos liudijimo ar kito dokumento patvirtinančio, gamintoją, pagaminimo datą ir ar įrenginio unikalų numerį kopijos
Išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijos (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros ir kt.)
Išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijos (t. y. pavedimų kopijos)
Banko išrašai (teikiami pagrįsti paskolos/ lizingo sumos pavedimus turto pardavėjui. Išrašų kopijos turi būti patvirtintos kredito įstaigos (finansinės nuomos (lizingo)) darbuotojo)
VMI išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų VMĮ atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną)
SODROS išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto valdybai atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną)
ES struktūrinių fondų arba Lietuvos valstybės ar savivaldybės institucijų lėšomis remiamo projekto sutartis arba sprendimo kopijos (teikiama tik tuo atveju, jeigu tokiame projekte dalyvaujama ir įsigyjamas turtas yra skirtas to projekto įgyvendinimui)
Energijos vartojimo audito pažyma (teikia tik pramonės įmonės, kurios kreipiasi palūkanų kompensavimo pagal priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-811Dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms efektyvumui didinti“)
Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopija (teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)
Pasitikrinkite paskolos arba lizingo sutartyje, kuris iš atvejų tinka Jums. Jei iškilo neaiškumų, prašome susisiekti:
dpk2@invega.lt
8 5 2106391Dėmesio! Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau – priemonė Nr.03.1.1-IVG-T-809) lėšos yra išnaudotos ir nuo 2019-02-06 palūkanos SVV subjektams pagal šią priemonę nėra kompensuojamos.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-04-18