„Invega“ administruoja Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, kurių dėka smulkusis ir vidutinis verslas gali pasiskolinti verslo pradžiai ar plėtrai reikalingų lėšų. Įvairaus dydžio paskolos yra teikiamos per skirtingas kredito įstaigas, kurios taiko skirtingas kreditavimo sąlygas. Todėl atsižvelgus į skolinimosi lėšų poreikį ir įvertinus visas savo kreditavimo galimybes, galima pasirinkti labiausiai verslui tinkamą finansavimą.
Invega administruoja finansines priemones, kuriomis finansuojamas šių lengvatinių paskolų teikimas verslo pradžiai ar plėtrai:

  • Verslumo skatinimas 2014-2020 – priemonė, skirta fiziniams asmenims pradėti savo verslą arba įmonėms pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą, teikiant paskolas iki 25 tūkst. eurų ir konsultacijas.
  • Atviras kreditų fondas (AKF) – tai lengvatinės paskolos (investicinės ir apyvartinės), skirtos verslo pradžiai ir plėtrai. Iš AKF vienam kreditui gali būti skirta iki 434,4 tūkst. eurų (75 proc. kredito vertės), kredito įstaiga prie šio verslo projekto turi prisidėti ne mažiau kaip 25 proc. nuosavų lėšų – 144,8 tūkst. eurų. Šiuo metu pagal šią priemonę galima pasinaudoti ir kredito linijomis. Imant paskolą, galima gauti ir „Invegos“ garantiją, susigrąžinti dalį sumokėtų palūkanų. Dėl šių paskolų galima kreiptis į Citadele arba Medicinos banką.
  • Pasidalintos rizikos paskolos – tai paskolos iki 4,779 mln. Eur, skirtos verslo plėtrai. Imant paskolą, galima gauti ir „Invegos“ garantiją, susigrąžinti dalį sumokėtų palūkanų. Dėl šių paskolų galima kreiptis į Šiaulių banką, SEB arba SWEDBANK.