„Invega“ administruoja Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, kurių dėka smulkusis ir vidutinis verslas gali pasiskolinti verslo pradžiai ar plėtrai reikalingų lėšų. Įvairaus dydžio paskolos yra teikiamos per skirtingas kredito įstaigas, kurios taiko skirtingas kreditavimo sąlygas. Todėl atsižvelgus į skolinimosi lėšų poreikį ir įvertinus visas savo kreditavimo galimybes, galima pasirinkti labiausiai verslui tinkamą finansavimą.
Invega administruoja finansines priemones, kuriomis finansuojamas šių lengvatinių paskolų teikimas verslo pradžiai ar plėtrai:

  • Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo (VSF2) – priemonė, skirta fiziniams asmenims pradėti savo verslą arba įmonėms pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą, teikiant paskolas iki 25 tūkst. eurų ir konsultacijas.
  • Atviras kreditų fondas 2 (AKF2) – tai lengvatinės paskolos (investicinės ir apyvartinės), skirtos verslo pradžiai ir plėtrai. Iš AKF2 vienam kreditui gali būti skirta iki 600 tūkst. eurų, kredito įstaiga prie šio verslo projekto turi prisidėti ne mažiau kaip 25 proc. nuosavų lėšų. Šiuo metu pagal šią priemonę galima pasinaudoti ir kredito linijomis. Imant paskolą, galima gauti ir „Invegos“ garantiją, susigrąžinti dalį sumokėtų palūkanų. Dėl šių paskolų galima kreiptis į banką Citadele arba Medicinos banką.
  • Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo (PRP) – paskolos, pagrįstos skolinimo principu. Šiai finansinei priemonei įgyvendinti naudojamos PRP priemonei skirtos lėšos ir PRP priemonės valdytojo privačios lėšos pagal 45/55 rizikos pasidalinimo proporciją, pagal kurią, teikiant finansavimą, PRP priemonės valdytojas prie 45 proc. PRP paskolos/kredito linijos dalies, skirtos iš PRP priemonės lėšų, prisideda 55 proc. savo nuosavų lėšų suma. Maksimalus vienos paskolos dydis SVV subjektui – 4 mln. Eur, paskolų kiekis vienam SVV subjektui nėra ribojamas. Pagal šią priemonę finansavimą paskolos ar kredito linijos forma teikia ir dokumentaciją rengia PRP priemonės valdytojai, besivadovaudami savo vidaus tvarkomis ir procedūromis: AB Šiaulių bankas ir AB bankas Swedbank.
Print Friendly, PDF & Email