Individualios paskolų garantijos

Kreipiantis dėl paskolos neretai susiduriama su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. Šiuo atveju „Invega“ garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Garantija galima pasinaudoti imant bet kurią „Invegos“ administruojamą paskolų priemonę. Dėl paskolos su „Invegos“ garantija galima kreiptis į artimiausią kredito įstaigą.

Portfelinės paskolų garantijos

Ši priemonė skirta paskatinti SVV kreditavimą, garantuojant 80 proc. paskolos sumos ir taip sumažinant SVV subjektams kliūtis gauti finansavimą, kai trūksta užstato. Portfelines garantijas galima užsitikrinti banke, kuris turi sudaręs nustatyto dydžio paskolų portfelį ir į jį gali įtraukti iki 80 % paskolos dydžio garantiją. Sprendimų priėmimas dėl garantijos įtraukimo ar išmokos mokėjimo vyksta banke.

Portfelinės garantijos lizingui

Priemonė skirta palengvinti finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV), kai SVV susiduria su finansų įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. lizingo sandorio sumos grąžinimą finansų įstaigai. Šis dydis taikomas kiekvienam į finansų įstaigos portfelį įtrauktam lizingo sandoriui. Sprendimų priėmimas dėl garantijos įtraukimo ar išmokos mokėjimo vyksta banke.

Paskolos

„Invega“ administruoja įvairias ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, tarp kurių yra lengvatinių paskolų teikimas verslo pradžiai ar paskolos verslo plėtrai:

Rizikos kapitalo investicijos

Rizikos kapitalo investicijos – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Tokios investicijos paprastai atliekamos į novatoriškas įmones, pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis. Skirtingai nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Rizikos kapitalo investuotojas paprastai aktyviai dalyvauja įmonės, į kurią investavo, veikloje ir savo žiniomis, ryšiais bei patirtimi prisideda prie įmonės plėtros.

Iš INVEGOS fondo šiuo metu įgyvendinama rizikos kapitalo priemonė „Dalyvavimas Baltijos inovacijų fonde“.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“), siekdama skaidriai ir veiksmingai įgyvendinti naują finansų inžinerijos priemones „Ko-investicinis fondas I“ ir „Ko-investicinis fondas II , įsteigė dukterinę bendrovę UAB „Kofinansavimas“. „Invegos“ dukterinė įmonė valdys Ko-investicinį rizikos kapitalo fondą I ir Ko-investicinį rizikos kapitalo fondą II. Šiuo metu rizikos kapitalo fondai ir verslo angelai kviečiami teikti paraiškas įtraukimui į Privačių investuotojų sąrašą bei prašymus dėl investicijų.

Subisidijos

„Invega“ siūlo visuotinės dotacijos priemones, kuriomis siekiama palengvinti paskolų gavėjų įsitvirtinimą rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje, kompensuojamos palūkanos, dalis darbo užmokesčio išlaidų, o taip pat darbuotojų mokymo ir konsultacijų išlaidos.

Print Friendly, PDF & Email