Priemonė Kreiptis į finansinį tarpininką Kontaktai
Telefonas Elektroninis paštas
Garantijos Palankiausia kredito įstaiga (bankas, kredito unija ar lizingo bendrovė) +37052107510   info@invega.lt
Verslumo skatinimo fondo paskola (VSF)

Verslumo skatinimo 2014-2020 paskola (VSF2)

Dėl konkrečios paskolos kreipkitės į kredito unijas, jų kontaktus galite rasti nuspaudę šią nuorodą. Bendros informacijos dėl labai mažų paskolų kreipkitės į Lietuvos centrinę kredito uniją arba INVEGA nurodytais kontaktais Nemokamai

+37080011211

+37037200454,

VSF, VSF2 – +37052780372

verslumas@lku.lt

vsf@invega.lt

verslumas@lku.lt,www.lku.lt.

vsf2@invega.lt

AKF paskola, AKF2 paskola  

UAB Medicinos bankas

AB bankas „Citadele”

+37052113565

+3705278 0501

 akf@invega.lt

akf2@invega.lt

Pasidalintos rizikos paskolos www.sb.lt

www.swedbank.lt

+37052101471 frsp@invega.lt
Portfelinės garantijos paskoloms AB Šiaulių bankas

UAB Medicinos bankas

AB bankas „Citadele“

AB bankas „Swedbank“

+37052101471 flpg@invega.lt
Portfelinės garantijos lizingui SIA „UniCredit Leasing Lietuvos filialas“

AB Šiaulių bankas

+37052101471 flpg@invega.lt
Rizikos kapitalo investicijos Fondų valdytojus +37052100601
equity@invega.lt
Dalinis palūkanų kompensavimas INVEGA +37052107513 dpk2@invega.lt
Subsidijos verslo pradžiai INVEGA +37052780375 svp@invega.lt
Expo konsultantas LT INVEGA +37052106391 expo@invega.lt
Darbuotojų mokymų kompensavimas INVEGA +37052106391 mokymai@invega.lt
Parama darbui INVEGA +37052113568 paramadarbui@invega.lt
Verslo konsultantas LT INVEGA +37052106391 verslokonsultacijos@invega.lt

 

Print Friendly, PDF & Email