Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Tokios investicijos paprastai atliekamos į novatoriškas įmones, pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis.

Skirtingai nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Rizikos kapitalo investuotojas paprastai aktyviai dalyvauja įmonės, į kurią investavo, veikloje ir savo žiniomis, ryšiais bei patirtimi prisideda prie įmonės plėtros.

Šiuo metu įgyvendinama INVEGOS fondo rizikos kapitalo priemonė „Baltijos inovacijų fondas“, pagal kurią labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: BaltCap, Livonia Partners, BPM Mezzanine ir Karma Ventures. Kitos rizikos kapitalo priemonės šiuo metu dar yra kuriamos, todėl investavimo į įmones neįgyvendina.

Print Friendly, PDF & Email