Kodėl naudinga?

Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II skirtas investuoti į novatoriškų didelio augimo ankstyvojo plėtros etapo diversifikuotą labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių arba planuojančių vykdyti mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų veiklą sumanios specializacijos prioritetiniuose sektoriuose, portfelį. Papildomai pagal šią priemonę bus pasiūlytos papildomos verslo akseleravimo veiklos galutiniams naudos gavėjams.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Preliminarus valstybės skiriamas finansavimas – 13,76 mln. eurų.

Kaip veikia?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės bus pradėtos finansuoti tik tada, kai bus pasirašyta sutartis su priemonės valdytoju bei į steigiamą fondą pritraukta reikiama privačių lėšų suma.

Kontaktai:
equity@invega.lt
8 5 210 0601

Print Friendly, PDF & Email