Kodėl naudinga?

Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas skirtas finansuoti diversifikuotą bendrų investicijų su verslo angelais ir kitais privačiais investuotojais portfelį, investuojant nuo parengiamojo iki plėtros etapo.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Preliminarus valstybės skiriamas finansavimas – 10,23 mln. eurų.

Kaip veikia?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės jau gali kreiptis į rizikos kapitalo Verslo angelų fondą II, kurį valdo investuotojų komanda: Arvydas Strumskis, Daiva Rakauskaitė ir Jacek Blonski, dėl investicijų. MVĮ galės iš Verslo angelų fondo II pritraukti iki 600 tūkst. eurų dydžio finansavimą, kuris bus kombinuojamas kartu su verslo angelų investicija, kuri bendroje sumoje negalės būti mažesnės nei 50 proc. visos investicijos dydžio.

Kontaktai:
equity@invega.lt
8 5 210 0601

Print Friendly, PDF & Email