Kodėl naudinga?

Plėtros fondas I skirtas teikti kapitalą diversifikuoto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas arba sektorius ar kurti naujus produktus bei kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio vystymui.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Plėtros fondas I finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Preliminarus valstybės skiriamas finansavimas – 14,51 mln. eurų.

Kaip veikia?

Įmonės bus pradėtos finansuoti tik tada, kai bus atrinktas priemonės (fondo) valdytojas ir su juo pasirašyta sutartis bei į steigiamą fondą pritraukta reikiama privačių lėšų suma.

Kontaktai:
equity@invega.lt
8 5 210 0601

Print Friendly, PDF & Email