Kodėl naudinga?

Plėtros fondas II skirtas teikti kapitalą diversifikuoto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas arba sektorius, kurti naujus produktus arba kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio vystymui.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Plėtros fondas II finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Preliminarus valstybės skiriamas finansavimas – 16,18 mln. eurų.

Kaip veikia?

Įmonės bus pradėtos finansuoti tik tada, kai bus atrinktas priemonės (fondo) valdytojas ir su juo pasirašyta sutartis bei į steigiamą fondą pritraukta reikiama privačių lėšų suma.

Kontaktai:
equity@invega.lt
8 5 210 0601

Print Friendly, PDF & Email