Kodėl naudinga?

Plėtros fondas II skirtas teikti kapitalą diversifikuoto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas arba sektorius, kurti naujus produktus arba kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio vystymui. Šia finansine priemone siekiame padidinti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms skirto finansavimo pasiūlą ir sumažinti šiuo metu rinkoje esantį alternatyvaus finansavimo trūkumą. Įmonės galės gauti verslo plėtrai reikalingas lėšas, papildomas žinias bei reikalingus kontaktus iš investuotojo, t. y. visa tai, kas padės joms augti.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Plėtros fondas II finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Verslo finansavimo fondas finansuojamas ES fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų programą Lietuvoje. Preliminarus valstybės skiriamas finansavimas – 16,18 mln. eurų. Planuojamas fondo dydis – 25 mln. eurų.

Kaip veikia?

Įmonės bus pradėtos finansuoti tik tada, kai bus atrinktas priemonės (fondo) valdytojas ir su juo pasirašyta sutartis bei į steigiamą fondą pritraukta reikiama privačių lėšų suma. „Invega“ įgyvendina ir administruoja įvairias finansines priemones, skirtas verslo finansavimui skatinti, kurios finansuojamos iš ES fondų, nacionalinio biudžeto arba iš jau kartą panaudotų ir į nacionalinius ar kitus fondus grįžusių lėšų.

Kontaktai:
equity@invega.lt
8 5 2780 501

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-03-19