Suteiktų garantijų pasiskirstymas pagal finansinius tarpininkus