UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Stebėtojų taryba
Lina Sabaitienė
Lietuvos Respublikos ūkio viceministrė
Loreta Maskaliovienė
Lietuvos Respublikos finansų viceministrė
Rita Armonienė
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorė
Gina Jaugielavičienė
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento direktorė
Inga Miliauskienė
Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos Finansinių priemonių ekspertė