PATVIRTINTA

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos 2015-01-23 sprendimu (posėdžio protokolas Nr. 004)

(patikslinta pagal UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ įstatų, įregistruotų 2015-09-18, redakciją)

INVEGOS struktūra

INVEGOS struktūra