Kodėl naudinga?

Lengvatinių paskolų pagal finansinę priemonę Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2) gavėjai gali gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją, kuriam bus mokamas ne mažesnis nei minimalus darbo užmokestis. Tokiu būdu verslo atstovams bus lengviau įsitvirtinti rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos įmonės bei fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą ir yra VSF2 paskolų gavėjai.

Kiek?

Darbo užmokesčio išlaidų daliai kompensuoti nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis įkainis yra 498,48 Eur, o maksimalus kompensacijos laikotarpis 12 mėn.

VSF 2 paskolos gavėjas Kompensuojama fiksuotojo įkainio dalis
Prioritetinė grupė 75%
Kiti 50%

Prioritetinė grupė – su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susidurianti asmenų grupė, t.y. ne mažiau kaip 6 mėn. teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiai, neįgalieji, asmenys iki 29 metų, vyresni negu 54 metų asmenys, moterys, tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas.

Iš viso projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 16 000 000 eurų Europos socialinio fondo lėšų.

Kaip veikia?

Pagrindinės sąlygos >>

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Darbo užmokestis bus kompensuojamas kas ketvirtį.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Tinkamų finansuoti išlaidų suma vienam darbuotojui apskaičiuojama fiksuotąjį įkainį (498,48 Eur) dauginant iš kalendorinių mėnesių, už kuriuos darbuotojui apskaičiuota darbo užmokesčio suma iki mokesčių (bruto) buvo ne mažesnė už minimaliąją mėnesinę algą, skaičiaus ir padauginus iš 75 arba 50 proc. finansavimo intensyvumo.

Pavyzdžiui, jeigu 2017 m. liepos–rugsėjo mėnesiais įmonėje dirbo 5 darbuotojai, kurių darbo užmokestis iki mokesčių buvo 400,00 eurų, tačiau vienas darbuotojas rugsėjo mėnesį buvo išėjęs nemokamų atostogų ir jam buvo apskaičiuota 380,00 eurų darbo užmokesčio, kompensuojama darbuotojų darbo užmokesčio dalis apskaičiuojama: 498,48 x (4*3+1*2) = 6 978,72. Ši suma padauginama iš 0,75, jei pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei, arba iš 0,5, jei pareiškėjas prioritetinei grupei nepriklauso.

Sąlygos

Pildyti paraišką

Kontaktai:
svp@invega.lt
8 5 211 3568

Print Friendly, PDF & Email