• Expo konsultantas LT – skiriama iki 4000 Eur eksporto konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius.
  • Eco konsultantas LT – skiriama iki 4000 Eur efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius.
  • Verslo konsultantas LT – skiriama iki 2000 Eur verslo konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius.

Print Friendly, PDF & Email