Karjera

Mes padedame Lietuvos verslui augti

Mūsų stiprybė – žmonės.

Esame profesionalūs, atsakingi, kūrybingi, iniciatyvūs, drauge siekiame ambicingų tikslų ir kuriame organizacinę kultūrą, kurioje skatinamas darbuotojų įsitraukimas, augimas ir tobulėjimas.

Jei mūsų vertybės Tau artimos, norime susipažinti!

Mes visada atviri naujiems talentams, tad jei manai, kad INVEGA yra ta organizacija, kurioje norėtum dirbti, parašyk mums (cv@invega.lt).

Šiuo metu į savo komandą ieškome:

TEISININKO (-ĖS)

Pagrindinės atsakomybės:

 • INVEGOS dokumentų, reglamentuojančių Europos sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų ar valstybės biudžeto lėšų panaudojimą bei šiomis lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimą, rengimas;
 • INVEGOS dokumentų, reglamentuojančių finansinių ir subsidinių priemonių įgyvendinimą, rengimas;
 • nagrinėjimas ir vertinimas, ar parengti įstatymų, Vyriausybės nutarimų, įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su INVEGOS veikla, projektai atitinka INVEGOS interesams bei nustatytiems reikalavimams teisės technikos požiūriu, pastabų jiems rengimas;
 • dokumentų, reikalingų finansų tarpininkų atrankoms, rengimas;
 • dalyvavimas finansų tarpininkų atrankose, derybose ir pan.;
 • teisinio pobūdžio metodinės pagalbos ir informacijos pareiškėjams, finansų tarpininkams, INVEGOS darbuotojams teikimas, dalyvavimas derinant sutartis su pareiškėjais bei finansų tarpininkais, dalyvavimas prižiūrint sutarčių nuostatų laikymąsi;
 • INVEGOS teikiamų paslaugų aprašų, procedūrų vadovų ir kitų susijusių dokumentų rengimas ir (ar) keitimas;
 • Klientų pretenzijų dėl priimtų sprendimų nagrinėjimas, atsakymų į juos rengimas;
 • ieškinių, pareiškimų ir kitų procesinių dokumentų rengimas;
 • INVEGOS interesų atstovavimas teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose.

Tikimės, kad tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs(-usi) aukštąjį teisinį išsilavinimą;
 • esi susipažinęs(-i) su pagrindiniais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais finansinių priemonių ir subsidinių priemonių įgyvendinimą, valstybės pagalbos teikimą, skolų administravimą bei išsiieškojimą, įmonių nemokumą, moki juos taikyti praktikoje;
 • pasižymi labai geromis lietuvių ir anglų kalbos žiniomis;
 • moki analizuoti teisinę ir kitą informaciją, turi teisinių dokumentų rengimo patirties;
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2200 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo į darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki spalio 31 d. Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Teisininkas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt  

Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

OPERACIJŲ VADYBININKO (-ĖS)

Pagrindinės atsakomybės:

 • INVEGOS įgyvendinamų finansinių priemonių (paskolų, garantijų, rizikos kapitalo priemonių ir kitų finansinių priemonių) duomenų suvedimas ir tikrinimas, skaičiavimų atlikimas, ataskaitų rengimas;
 • finansinių priemonių duomenų vertinimas ir išlaidų tinkamumo tikrinimas;
 • finansinių priemonių sutarčių vykdymo tikrinimas;
 • informacinių sistemų rengimas ar tobulinimas finansinių priemonių duomenų apdorojimui ir analizei, duomenų teikimui užtikrinti;
 • palūkanų ir kitų pajamų skaičiavimas pagal vykdomas finansines priemones;
 • su finansinių priemonių vykdymu susijusios dokumentacijos administravimas, dalyvavimas rengiant vidaus tvarkas.

Tikimės, kad Tu:

 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį ekonomikos ar finansų srities išsilavinimą (gali būti paskutinių kursų studentas);
 • turi darbo, susijusio su finansinių priemonių administravimu, patirties;
 • turi labai gerus darbo MS Office pagrindinėmis programomis įgūdžius;
 • esi analitinio mąstymo, moki rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
 • išmanai dokumentų rengimo taisykles;
 • ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (B1) lygiu moki anglų kalbą;
 • puiku, jei turi darbo su Navision, Doclogix programomis įgūdžių.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 1800 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki lapkričio 14 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Operacijų vadybininkas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt

Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

KLIENTŲ PATIRTIES VALDYMO VADYBININKO (-ĖS)

Pagrindinės atsakomybės:

 • kokybiškas ir operatyvus klientų aptarnavimas taikant „vieno langelio“ principą: informacijos, konsultacijų INVEGOS veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais teikimas telefonu ir raštu;
 • klientams iškilusių klausimų sprendimas, nestandartinių situacijų valdymas;
 • klientų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimas, atsakymų projektų rengimas;
 • INVEGOS klientų kontaktinių duomenų tvarkymas klientų valdymo informacinėje sistemoje;
 • klientų aptarnavimo procesų kontrolė, siekiant išvengti sutrikimų ir pretenzijų;
 • klientų aptarnavimo procesų tobulinimas, prevencinių priemonių diegimas;
 • bendradarbiavimas su aptarnavimo paslaugų teikėjais.

Tikimės, kad Tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs(-usi) aukštąjį išsilavinimą;
 • turi ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį klientų aptarnavimo srityje;
 • labai gerai moki lietuvių kalbą ir ne žemesniu kaip B1 lygiu – anglų kalbą (rusų kalbos mokėjimas būtų privalumas);
 • gebi sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • turi gerus darbo MS Office pagrindinėmis programomis įgūdžius;
 • esi paslaugus(-i) ir linkęs(-usi) padėti žmonėms;
 • puiku, jei turi darbo finansų įstaigoje patirties.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 1600 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki lapkričio 14 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Klientų patirties valdymo vadybininkas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt.

Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys įmonės duomenų bazėje bus saugomi 12 mėnesių. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu cv@invega.lt.
Kandidatų konfidencialumą garantuojame.