Paieška

Karjera

Intro

Mes padedame Lietuvos verslui augti

Mūsų stiprybė – žmonės.

Esame profesionalūs, atsakingi, kūrybingi, iniciatyvūs, drauge siekiame ambicingų tikslų ir kuriame organizacinę kultūrą, kurioje skatinamas darbuotojų įsitraukimas, augimas ir tobulėjimas.

Norime susipažinti

Jei mūsų vertybės Tau artimos, norime susipažinti!

Mes visada atviri naujiems talentams, tad jei manai, kad INVEGA yra ta organizacija, kurioje norėtum dirbti, parašyk mums (cv@invega.lt).

Šiuo metu į savo komandą ieškome:

TEISININKO (-ĖS)

Pagrindinės atsakomybės

 • INVEGOS dokumentų, reglamentuojančių Europos sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų ar valstybės biudžeto lėšų panaudojimą bei šiomis lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimą, rengimas;
 • INVEGOS dokumentų, reglamentuojančių finansinių ir subsidinių priemonių įgyvendinimą, rengimas;
 • nagrinėjimas ir vertinimas, ar parengti įstatymų, Vyriausybės nutarimų, įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su INVEGOS veikla, projektai atitinka INVEGOS interesams bei nustatytiems reikalavimams teisės technikos požiūriu, pastabų jiems rengimas;
 • dokumentų, reikalingų finansų tarpininkų atrankoms, rengimas;
 • dalyvavimas finansų tarpininkų atrankose, derybose ir pan.;
 • teisinio pobūdžio metodinės pagalbos ir informacijos pareiškėjams, finansų tarpininkams, INVEGOS darbuotojams teikimas, dalyvavimas derinant sutartis su pareiškėjais bei finansų tarpininkais, dalyvavimas prižiūrint sutarčių nuostatų laikymąsi;
 • INVEGOS teikiamų paslaugų aprašų, procedūrų vadovų ir kitų susijusių dokumentų rengimas ir (ar) keitimas;
 • Klientų pretenzijų dėl priimtų sprendimų nagrinėjimas, atsakymų į juos rengimas;
 • ieškinių, pareiškimų ir kitų procesinių dokumentų rengimas;
 • INVEGOS interesų atstovavimas teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose.

Tikimės, kad Tu

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą;
 • esi susipažinęs(-i) su pagrindiniais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais finansinių priemonių ir subsidinių priemonių įgyvendinimą, valstybės pagalbos teikimą, skolų administravimą bei išsiieškojimą, įmonių nemokumą, moki juos taikyti praktikoje;
 • pasižymi labai geromis lietuvių ir anglų kalbos žiniomis;
 • moki analizuoti teisinę ir kitą informaciją, turi teisinių dokumentų rengimo patirties;
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius.

Mes siūlome

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2200 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo į darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki gegužės 23 d.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Teisininkas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt.

PRIEMONIŲ (PROJEKTŲ) VADOVO (-ĖS)

Pagrindinės atsakomybės

 • tobulinti esamas ir kurti naujas INVEGOS priemones, taip pat valdyti ir koordinuoti šių priemonių tobulinimo bei kūrimo procesus;
 • analizuoti analogiškų įmonių, įgyvendinančių finansines ir (ar) visuotinės dotacijos priemones, gerąją praktiką, taikyti ją INVEGOS veikloje;
 • rengti ir keisti INVEGOS įgyvendinamų priemonių aprašus (sąlygas) ir kitus susijusius dokumentus;
 • rengti kvietimus teikti paraiškas finansų tarpininkams ir (ar) verslo subjektams (pareiškėjams), teikti jiems metodinę pagalbą ir informaciją;
 • dalyvauti rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus;
 • suinteresuotoms valstybės institucijoms bei finansavimo verslui administravimą kontroliuojančioms įstaigoms teikti ataskaitas ir informaciją, susijusią su priskirtomis priemonėmis;
 • dalyvauti rengiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų lėšų panaudojimo prognozes.

Tikimės, kad Tu

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą;
 • turi darbo finansų įstaigose patirties;
 • gerai išmanai LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinės paramos verslui administravimo veiklą;
 • pasižymi labai geromis lietuvių kalbos žiniomis ir ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (B2) lygiu moki anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą;
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius.

Mes siūlome

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2200 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo į darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki gegužės 16 d.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Priemonių vadovas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys įmonės duomenų bazėje bus saugomi 12 mėnesių. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu cv@invega.lt.
Kandidatų konfidencialumą garantuojame.