Suteiktos garantijos

Suteiktos individualios garantijos per 2021 m. pagal garantijų tipą (duomenys atnaujinti 2021-09-18):

  Paskolų garantijos Lizingo sandorių garantijos Eksporto kredito garantijos Kelionių organizatorių garantijos Iš viso
Didelėms įmonėms SVV subjektams
Sutartys, vnt. 1 293 4 28 30 356
Sutartys, Eur 1875000 68869777,01 671732,52 1765050 2496662 75678221,53
Garantijos, Eur 1500000 42959739,91 462079,80 1339405 1248331 47509555,71

Suteiktų individualių garantijų per 2020 ir 2021 metus pasiskirstymas pagal finansinius tarpininkus:

Bankai

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Kredito unijos

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Draudimo bendrovės

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*