Paieška

Suteiktos garantijos

Suteiktų individualių garantijų per  2020 ir 2021 metus pasiskirstymas pagal finansinius tarpininkus:

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Suteiktos individualios garantijos per 2021 m. pagal garantijų tipą:

Suteikta garantijų Garantijos už DĮ paskolas Eksporto garantijos Kelionių organizatorių garantijos Lizingo sandorių garantijos Paskolų garantijos Iš viso
Vienetai 0 8 14 1 88 111
Paskolų suma, Eur 0 328 500,00 916 662,00 571 951,08

19 199 236,91

21 016 349,99
Garantijų suma, Eur 0 234 930,00 458 331,00 382 254,65 10 830 386,87 11 905 902,52