KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame pateikti pastabas dėl priemonės „Ko-investicinis fondas“ įgyvendinimo

Kviečiame pateikti pastabas dėl priemonės „Ko-investicinis fondas“ įgyvendinimo

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujos rizikos kapitalo planuojamos priemonės „Ko-investicinis fondas“ įgyvendinimo.

Priemone bus siekiama:

  • gerinti kapitalo prieinamumą didelį augimo potencialą turinčioms įmonėms;
  • prisidėti prie Lietuvos verslo veiklos „skaidrinimo“, verslo vertės auginimo, mokesčių surinkimo;
  • plėtoti šalies rizikos kapitalo investavimo aplinką ir
  • skatinti investicijas į verslus ir darbo vietas regionuose bei skatinti alternatyvios (augimo) rinkos (First North) plėtrą, t. y. sudaryti sąlygas įmonėms pasiruošti išeiti į reguliuojamą vertybinių popierių rinką.

Šiai priemonei įgyvendinti numatoma skirti 11 mln. eurų iš į INVEGOS fondą, kuris buvo įsteigtas 2009 m. balandžio 7 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Ūkio ir Finansų ministerijų bei „Invegos“, grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų.

Priemonės „Ko-investicinis fondas“ schemos aprašymas

Pastabas prašoma pateikti iki 2016 m. sausio 22 dienos el. pašto adresu kofinansavimas@invega.lt

Apie priemonę:

Planuojama nauja rizikos kapitalo priemonė, pagal kurią bus steigiamas koinvesticinis rizikos kapitalo fondas, užtikrinsiantis lengvesnį kapitalo pasiekiamumą įsteigtoms naujoms labai mažoms ir mažoms įmonėms – „startuoliams“. Planuojama, kad ši priemonė taip pat prisidės ir prie alternatyvios rinkos (First North) plėtros ir taip sudarys sąlygas įmonėms pasirengti išeiti į reguliuojamąją vertybinių popierių rinką.

Šiam naujam fondui bus skirta iki 11 mln. eurų iš į Ūkio ministerijos administruojamą priemonę „INVEGOS fondas“ grįžusių ir grįšiančių lėšų. Priemonei įgyvendinti bus steigiama UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dukterinė bendrovė, kuri ir bus minėto fondo valdytoja.

Fondas kartu su privačiais investuotojais investuos į nepaskirsčiusias pelno labai mažas ir mažas įmones, veikiančias ne ilgiau kaip 5 metus po jų registracijos. Privatūs investuotojai, kuriais galės būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, bus investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.