KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame pateikti pastabas priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“ pirminėms pagrindinėms sąlygoms

Kviečiame pateikti pastabas priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“ pirminėms...

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujos Ūkio ministerijos planuojamos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“ (toliau – PGF) įgyvendinimo.

Priemone bus siekiama:

  • sudaryti palankesnes sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gauti finansavimą faktoringo forma jų prekybiniams sandoriams įgyvendinti, priemonės pagalba mažinant finansavimo riziką ir taip palengvinant faktoringo sandorių prieinamumą verslui;
  • sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ sureguliuoti apyvartinių lėšų trūkumą pardavimams finansuoti (suteikti pirkėjams ilgesnius atsiskaitymo už prekes (paslaugas) terminus);
  • sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ finansuoti didesnes apyvartas ir taip plėtoti jų veiklą.

Šiai priemonei įgyvendinti numatoma skirti 4 mln. eurų sumą INVEGOS fondo grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų.

Planuojama, kad pagal šią priemonę MVĮ bus garantuojama iki 80 proc. faktoringo sandorio sumos (iki 2 mln. eurų vienam MVĮ).

Susipažinti su PGF priemonės pirminėmis pagrindinėmis sąlygomis galite čia.

Pastabas prašome pateikti iki 2017 m. rugpjūčio 4 darbo dienos pabaigos el. pašto adresu PGF@invega.lt

Atnaujinta

Atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių išsakytus komentarus, buvo parengtas klausimų – atsakymų dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“ (toliau – PGF) pagrindines sąlygas. Klausimų – atsakymų dokumentą rasite čia.