KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti pastabas dėl naujai planuojamos skatinamosios finansinės priemonės „Skolos fondai“ valdytojų atrankos sąlygų

Kviečiame teikti pastabas dėl naujai planuojamos skatinamosios finansinės priemonės „Skolos...

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujai planuojamos skatinamosios finansinės priemonės „Skolos fondai“ valdytojų atrankos sąlygų.

Finansinės priemonės tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonės (MVĮ), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, gauti alternatyvų (ne iš kredito įstaigų) finansavimą per skolos fondų teikiamas paskolas ar įsigyjamas MVĮ obligacijas.

Finansinė priemonė bus įgyvendinama iš INVEGOS fondo lėšų. Planuojama, kad, įgyvendinant Finansinę priemonę, bus įsteigti 3 Fondai, iš kurių bent vienas bus Obligacijų fondas.

Pastabas prašome pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 20 dienos 16 valandos el. pašto adresu skolosfondai@invega.lt.

2021 m. rugpjūčio 4 d., 9 val. organizuojamas virtualus finansinės priemonės aptarimas programoje „Microsoft Teams“. Asmenys, norintys dalyvauti priemonės aptarime, kviečiami iki rugpjūčio 2 d. 17 val. registruotis el. paštu skolosfondai@invega.lt, registracijoje nurodant aptarime dalyvauti ketinančio asmens vardą, pavardę, atstovaujamą įmonę bei el. pašto adresą. Kvietimo nuoroda dalyviams bus išsiųsta jų nurodytu el. paštu.

Atrankos sąlygos

Atsakymai į viešo aptarimo metu gautas pastabas