KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti pastabas dėl naujos planuojamos skatinamosios finansinės priemonės „Atviras kreditų fondas 3“ sąlygų

Kviečiame teikti pastabas dėl naujos planuojamos skatinamosios finansinės priemonės „Atviras...

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujos planuojamos skatinamosios finansinės priemonės „Atviras kreditų fondas 3“ sąlygų.

Pagrindinis priemonės tikslas

Skatinamosios finansinės priemonės „Atviras kreditų fondas 3“ tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo ir didelėms įmonėms gauti finansavimą iš kredito įstaigų jų vykdomiems projektams įgyvendinti, žemesnėmis nei rinkos kainomis.

Sąlygos

Priemonės pirminės pagrindinės sąlygos

Pastabas prašome pateikti iki 2021 m. gruodžio 17 dienos 17 valandos el. pašto adresu paskolos@invega.lt