KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti pastabas dėl priemonės "Ko-investicinis fondas MTEPI" įgyvendinimo

Kviečiame teikti pastabas dėl priemonės "Ko-investicinis fondas MTEPI" įgyvendinimo

Ūkio ministerija kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujos planuojamos priemonės „Ko-investicinis fondas MTEPI, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ įgyvendinimo.

Priemone bus siekiama:

  • padidinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (toliau – MTEPI) veiklų sumaniosios specializacijos srityje aktyvumą privačiame sektoriuje, verslumo lygį ir labai mažų bei mažų įmonių produktyvumą;
  • sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijoms (toliau – MSI) steigti atžalines įmones taip įtraukiant pačias MSI į jose vystomų MTEPI veiklų rezultatų komercinimą bei paskatinti novatoriškų idėjų ekonominį panaudojimą, siekiant užtikrinti finansavimo šaltinių prieinamumą;
  • plėtoti šalies rizikos kapitalo investavimo aplinką, skatinti investicijas į verslą ir darbo vietas.

Su priemonės aprašymu galite susipažinti čia

Šiai priemonei įgyvendinti numatoma skirti 5 mln. eurų iš Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo, kuris buvo įsteigtas 2016 m. balandžio 15 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Ūkio, Finansų ministerijų ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“), lėšų.

Pastabas prašome pateikti iki 2018 m. sausio 30 dienos el. pašto adresu viktorija.vaitkeviciene@invega.lt

2018 m. sausio mėn. pabaigoje planuojamas oficialus šios priemonės pristatymas.

Atnaujinta

Atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių išsakytus komentarus, buvo parengtas klausimų – atsakymų dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie priemonės pagrindines sąlygas. Klausimų – atsakymų dokumentą rasite čia.