KVIETIMAS BAIGĖSI

Kvietimas teikti pastabas sutelktinių paskolų „Avietė“ projektų finansavimo sąlygoms

Kvietimas teikti pastabas sutelktinių paskolų „Avietė“ projektų finansavimo sąlygoms

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia teikti pastabas dėl planuojamos finansų inžinerijos priemonės – sutelktinių paskolų „Avietė“ įgyvendinimo.

Pagrindinis sutelktinių paskolų „Avietė“ tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams gauti finansavimą per sutelktinio finansavimo platformas, sudarant galimybes SVV subjektams pasiskolinti jų vykdomiems verslo projektams. Planuojama, kad pagal šią priemonę paskolų dydis galės siekti iki 20 000 Eur. Iki 49,9 proc. kiekvienos sutelktinės paskolos sumos bus finansuojama iš INVEGOS fondo, įsteigto 2009  m. balandžio 7 d. finansavimo sutartimi tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir INVEGOS, grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų.

Susipažinti su sutelktinių paskolų „Avietė“ preliminariomis pagrindinėmis sąlygomis galite čia.

Pastabas prašome pateikti iki 2017 m. lapkričio 17 d. pabaigos el. pašto adresu aviete@invega.lt.

Lapkričio 20 d. 13 val. INVEGA kviečia potencialius finansų tarpininkus į susitikimą, kurio metu bus aptarti pateikti klausimai ir sutelktinių paskolų „Avietė“ įgyvendinimo sąlygos. Apie dalyvavimą šiame susitikime prašom pranešti iki 2017 m. lapkričio 14 d. (imtinai) el. paštu aviete@invega.lt, nurodant dalyvio (-ių) vardą (-us) ir pavardę (-es) bei atstovaujamą įmonę (instituciją). Renginio vieta visiems užsiregistravusiems bus nurodyta vėliau.

Atsižvelgiant į el. paštu aviete@invega.lt pateiktus, taip pat susitikimo metu detalizuotus klausimus, bus parengtas ir paskelbtas klausimų-atsakymų dokumentas bei, esant poreikiui, tikslinamos pagrindinės sąlygos, siekiant kuo efektyvesnio sutelktinių paskolų „Avietė“ įgyvendinimo.

Atnaujinta

Atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių išsakytus komentarus, buvo parengtas klausimų – atsakymų dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie priemonės „Avietė“ pagrindines sąlygas. Klausimų – atsakymų dokumentą rasite čia.