Kvietimas teikti paraiškas dėl dalies palūkanų kompensavimo

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalies palūkanų kompensavimo

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) kviečia teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau – Priemonė). Priemonės tikslas – smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams suteikti galimybę susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas ir šias lėšas skirti kitiems verslo poreikiams.

Priemonei įgyvendinti papildomai skirta 5 mln. Eur lėšų.

Priemonės įgyvendinimo sąlygas nustato aprašas.

  • Kvietimo teikti paraiškas pradžia: 2020-02-17.
  • Kvietimo teikti paraiškas pabaiga: 2022-10-31.

Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius Priemonei skirtą sumą.

Paraiškos teikiamos INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą INVEGOS internetinėje svetainėje.

Konsultacijos dėl Priemonės sąlygų teikiamos telefonu+370 5 210 7510 ir el. paštu dpk2@invega.lt.