Nuo gegužės 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymui (toliau – SVVP įstatymas), UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) garantijos už viešosioms įstaigoms (VšĮ) išduodamas paskolas ar lizingus negali būti teikiamos.

Vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 4 – 501, „Invega“ garantijos gavėjas turi būti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektas. Aktualioje SVVP įstatymo redakcijoje numatyta, kad SVV subjektas turi vykdyti ekonominę veiklą, kuri apibrėžiama, kaip savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla, siekiant gauti pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų ir apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatyme apibrėžtoje viešosios įstaigos sampratoje nurodoma, jog viešoji įstaiga – tai pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Atsižvelgiant į tai, kad viešoji įstaiga neatitinka SVVP įstatyme nustatyto SVV subjekto statuso, garantijos už viešosioms įstaigoms išduodamas paskolas ar lizingus negali būti teikiamos.

Informuojame, jog ši nuostata galios iki nebus atlikti SVVP įstatymo pakeitimai, susiję su SVV subjektų ekonominės veiklos apibrėžimo patikslinimu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2017-08-25