2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ LR Vyriausybė įsteigė garantijų instituciją UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Bendrovės veiklos steigėjo ir priežiūros funkcijas buvo pavesta vykdyti LR ūkio ministerijai (Ekonomikos ir inovacijų ministerijai).

2018 m. spalio 17 d. LR Vyriausybė INVEGAI suteikė nacionalinės plėtros įstaigos statusą.

100 procentų INVEGOS akcijų priklauso Lietuvos Respublikos valstybei.

Įstatinis INVEGOS kapitalas yra 8.688.600 eurų. Kapitalas padalintas į 30.000 akcijų, o akcijos nominali vertė yra 289,62 eurų.

Valstybei atstovaujanti institucija yra Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

INVEGOS, kaip nacionalinės plėtros įstaigos veikla yra prižiūrima Lietuvos banko.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-04-20