Mes padedame Lietuvos verslui augti

 

Mūsų stiprybė – žmonės.

Esame profesionalūs, atsakingi, kūrybingi, iniciatyvūs, drauge siekiame ambicingų tikslų ir kuriame organizacinę kultūrą, kurioje skatinamas darbuotojų įsitraukimas, augimas ir tobulėjimas.

 

Jei mūsų vertybės Tau artimos, norime susipažinti!

Mes visada atviri naujiems talentams, tad jei manai, kad INVEGA yra ta organizacija, kurioje norėtum dirbti, parašyk mums (cv@invega.lt).

 

Šiuo metu į savo komandą ieškome:


Pagrindinės atsakomybės

 

 • INVEGOS valdomų fondų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, grįžusiomis lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (toliau – Fondai), pilnas apskaitos vedimas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
 • Fondų biudžeto planavimas, veiklos analizė, išlaidų atitikties sudarytoms sutartims ir teisės aktams kontrolė, ataskaitų vadovybei rengimas;
 • metinių finansinių ataskaitų ruošimas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
 • apskaitos procesų tobulinimas, efektyvinimas ir automatizavimas;
 • finansinių ataskaitų audito organizavimas;
 • kiti su Fondų finansais susiję klausimai ir užduotys.


Tikimės, kad Tu

 

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą buhalterijos, ekonomikos ar finansų srities išsilavinimą;
 • esi sukaupęs (-usi) ne mažesnę, kaip 3 metų darbo patirtį, dirbdamas (-a) finansininku (-e) ar buhalteriu (-e);
 • išmanai viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, nuolat domiesi naujovėmis;
 • turi puikius darbo su Microsoft Excel įgūdžius;
 • puiku, jei turi darbo su Navision, Doclogix programomis įgūdžių.


Mes siūlome

 

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2400 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo į darbo patirtį ir kompetenciją.

 

Kandidatuoti kviečiame iki kovo 10 d.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Vyresnysis projektų finansininkas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt.


Pagrindinės atsakomybės

 

 • verslo subjektų ir jų vykdomų projektų ir (ar) veiklų, kurioms verslo subjektai siekia gauti finansavimą, rizikų vertinimas;
 • priimtinos (toleruotinos) rizikos nustatymas bei išvadų dėl projekto įvykdymo, finansinio atsiperkamumo bei jo atitikimo kreditavimo veiklą reglamentuojantiems teisės aktams teikimas;
 • dokumentų, susijusių su kreditavimo veikla, rengimas;
 • kitų skyriaus darbuotojų parengtų dokumentų tikrinimas ir vizavimas;
 • Lietuvos ūkio šakų ir rinkų pokyčių bei tendencijų analizavimas;
 • dalyvavimas rengiant ir keičiant skyriuje administruojamų priemonių aprašus, procedūrų vadovus ir kitus dokumentus;
 • informacijos apie INVEGOS kreditavimo priemones ir finansavimo sąlygas teikimas klientams;
 • kreditavimo projektų duomenų kaupimas, analizė ir sisteminimas;
 • dalyvavimas projektų rizikos vertinimo, kreditavimo ir informacinių sistemų tobulinimo procese.


Tikimės, kad Tu

 

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanai verslo kreditavimo principus bei įmonių veiklos ir finansinę analizę;
 • turi praktinio darbo finansų įstaigoje (verslo klientų finansavimo vertinimo srityje);
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius;
 • pasižymi labai geromis lietuvių ir anglų kalbos žiniomis;
 • puiku, jei turi darbo su Navision, Doclogix programomis įgūdžių.


Mes siūlome

 

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2200 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo į darbo patirtį ir kompetenciją.

 

Kandidatuoti kviečiame iki kovo 7 d.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Vyresnysis kreditavimo analitikas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt.


Pagrindinės atsakomybės

 

 • tobulinti esamas ir kurti naujas INVEGOS priemones, taip pat valdyti ir koordinuoti šių priemonių tobulinimo bei kūrimo procesus;
 • analizuoti analogiškų įmonių, įgyvendinančių finansines ir (ar) visuotinės dotacijos priemones, gerąją praktiką, taikyti ją INVEGOS veikloje;
 • rengti ir keisti INVEGOS įgyvendinamų priemonių aprašus (sąlygas) ir kitus susijusius dokumentus;
 • rengti kvietimus teikti paraiškas finansų tarpininkams ir (ar) verslo subjektams (pareiškėjams), teikti jiems metodinę pagalbą ir informaciją;
 • dalyvauti rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus;
 • suinteresuotoms valstybės institucijoms bei finansavimo verslui administravimą kontroliuojančioms įstaigoms teikti ataskaitas ir informaciją, susijusią su priskirtomis priemonėmis;
 • dalyvauti rengiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų lėšų panaudojimo prognozes.


Tikimės, kad Tu

 

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą;
 • turi darbo finansų įstaigose patirties;
 • gerai išmanai LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinės paramos verslui administravimo veiklą;
 • pasižymi labai geromis lietuvių kalbos žiniomis ir ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (B1) lygiu moki anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą;
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius.


Mes siūlome

 

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2000 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo į darbo patirtį ir kompetenciją.

 

Kandidatuoti kviečiame iki vasario 26 d.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Priemonių vadovas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt.

 

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys įmonės duomenų bazėje bus saugomi 12 mėnesių. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu cv@invega.lt.
Kandidatų konfidencialumą garantuojame.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-02-25