Kviečiame dalyvauti atrankoje eiti biuro administratoriaus(-ės) pareigas.

Darbo pobūdis, pagrindinės pareiginės funkcijos ir atsakomybės sritys: 

 • tvarkyti įmonės siunčiamą ir gaunamą korespondenciją, registruoti ją dokumentų valdymo sistemoje;
 • įmonės vadovo pavedimu formuoti užduotis ir pavedimus, susijusius su gaunama korespondencija;
 • priimti interesantus, suteikti jiems bendro pobūdžio informaciją apie įmonės veiklą, teikiamas paslaugas;
 • pagal kompetenciją konsultuoti interesantus telefonu;
 • padėti užtikrinti nepertraukiamą biuro administracinę veiklą;
 • užtikrinti INVEGOS dokumentų archyvavimą;
 • atlikti įmonės kolegialių valdymo organų sekretoriato funkcijas;
 • vykdyti INVEGOS vadovo pavedimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir privalumai: 

Kandidatams į biuro administratoriaus pareigybę bus taikomos šios privalomos bendrosios ir specialiosios kompetencijos. Pagal jas bus vertinami ir atrenkami kandidatai:

Privalomos bendrosios kompetencijos

 • patirtis raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir klientų aptarnavimo srityse;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, išmanyti dokumentų rengimo principus;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • labai geri valstybinės kalbos ir geri anglų kalbos įgūdžiai (anglų kalba ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (B1) lygiu).

Pageidautinos specialiosios kompetencijos:

 • geri bendravimo ir darbo komandoje gebėjimai, iniciatyvumas, atsakingumas, greita orientacija bei nestandartinių sprendimų siūlymas;
 • patirtis dirbant su dokumentų valdymo sistema Doclogix;
 • panašaus darbo patirtis.

Atrankos eiga ir kita svarbi informacija:

 • Gyvenimo aprašymą (CV) prašome siųsti el. paštu konkursas@invega.lt, nurodant „Dėl dalyvavimo biuro administratoriaus(-ės) atrankoje“.
 • Pokalbiui su kandidatais bus kviečiami iki penkių geriausiai reikalavimus atitinkančių kandidatų.
 • Su atranka susijusi informacija skelbiama INVEGOS internetinio puslapio invega.lt skyriuje „Karjeros galimybės“.
 • Išsamesnė informacija apie atranką teikiama ir tel. (8-5) 2107518 arba el. p. remigijus.znutas@invega.lt.
Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-07-09