Informuojame, kad atnaujintas darbo užmokesčio išlaidų kompensacijų mokėjimas pagal priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“.

Primename, kad šia priemone siekiama sudaryti papildomas finansines paskatas paskolų gavėjams pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020“ (VSF2). Taip palengvinamas verslo naujokų įsitvirtinimas rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje ir skatinama kurti naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas.

Daugiau informacijos apie priemonę rasite čia.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-09-11