Čia galite susipažinti su esamų priemonių rengiamais pakeitimais:

Esamos INVEGOS paskolų ir palūkanų kompensavimo priemonės
Pavadinimas Kas teikia Pagrindinės sąlygos Patobulinimai Terminas
Verslumo skatinimas 2014–2020 Kredito unijų konsorciumas ≤25 tūkst. EUR lengvatinės paskolos SVV, išskyrus vidutines
įmones, iki 1 metų
Atviras kreditų fondas 2 Citadele bankas, Medicinos bankas ~600 tūkst. EUR lengvatinės paskolos SVV
Pasidalytos rizikos paskolos Šiaulių bankas, Swedbank ≤4 mln. EUR lengvatinės paskolos SVV gali kreiptis įmonės, kurių sumažėjusi apyvarta Jau veikia
Sutelktinės paskolos „Avietė“ Finansų bitė verslui (sutelktinio finansavimo platforma) Paskolos SVV rinkos sąlygomis
  • Paskolai iki 25 000 Eur „Avietės“ lėšų
  • per 6 mėn. ≤2 paskolos
  • Paskolos iki 12 mėn.
Jau veikia
Dalinis palūkanų kompensavimas INVEGA SVV 100 proc. palūkanų už paskolas, kurios yra atidėtos nuo 2020 m.
kovo 16 d.
Esamos INVEGOS garantijų priemonės
Pavadinimas Kas teikia Pagrindinės sąlygos Patobulinimai Terminas
Individualios garantijos Finansų įstaigos SVV iki 80 proc.
  • Išplėstas sektorių ratas,
  • Pritaikyta apyvartos finansavimui,
  • Galimas kitos finansų įstaigos išduotos paskolos refinansavimas
  • Ženkliai sutrumpinti sprendimų terminai
Jau veikia
Garantijos pradedančiajam verslui (individualios garantijos) Finansų įstaigos SVV iki 1 metų už paskolas iki 25 tūkst. EUR iki 80 proc.
Garantijos didelėms įmonėms (individualios garantijos) Finansų įstaigos Didelės įmonės iki 80 proc
Portfelinės garantijos paskoloms Šiaulių bankas, Swedbank, Citadele, Medicinos bankas SVV 80 proc. daugiau apyvartinių paskolų; apyvartinės paskolos įmonės bendros
veiklos stiprinimo kapitalui užtikrinti
Jau veikia
Portfelinės garantijos lizingui Unicredit Leasing, Šiaulių bankas SVV 80 proc.
Portfelinės garantijos faktoringui Šiaulių bankas, SME Finance SVV 80 proc.
Eksporto kredito garantijos (individualios garantijos) INVEGA SVV ir didelės įmonės
Esamos INVEGOS rizikos kapitalo priemonės
Verslo stadija Kas investuoja
Akceleravimo (priešankstyvosios ir ankstyvosios stadijos) fondai Startup Wise Guys, 70Ventures
Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondai (I ir II) Open Circle Capital, Iron Wolf Capital
Koinvestuojantys fondai Verslo Angelų fondas II, Koinvesticinis fondas
Plėtros fondai (I ir II) Practica Capital, LcX Opportunity Fund
Baltijos inovacijų fondai (I ir II, investuoja 3 Baltijos šalyse) Change Ventures, Karma Ventures, BaltCap, INVL, Livonia, BPM
Mezzanine
Print Friendly, PDF & Email