INVEGOS lėšomis pasinaudojusių įmonių sąrašą galite atsisiųsti čia.

Finansinės priemonės COVID-19 krizės metu
Finansinės priemonės Kompensacijos Paskolos Garantijos Visos priemonės
Palūkanų kompensacija Nuomos mokesčio kompensacija Apmokėtinų sąskaitų paskolos ASAP (nuo 2020-07-17 sustabdyta) Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams Sutelktinės paskolos „Avietė“ Portfelinės garantijos paskoloms2
nuo 2020-02-01 iki 2020-07-31 (atnaujinama kasdien)
nuo 2020-02-01 iki 2020-07-31 (atnaujinama kas mėnesį) 
Priemonės įgyvendinimo būdas INVEGA tiesiogiai įgyvendina priemonę INVEGA įgyvendina priemonę per finansų tarpininkus
Priemonei skirta lėšų, mln. Eur 56.89 100.00 15.00 30.00 200.00 8.00 460.63 870.52
Planuojamos panaudoti lėšos iki 2020-07-31, mln. Eur 16.00 15.20 13.50 10.00 200.00 1.39 80.02 336.11
Pateikta paraiškų,          mln. Eur 28.37 30.12 12.45 17.85
Pateikta paraiškų, vnt.     Iš jų: 3820 4356 293 33
Vertinama 106 1066 0 17
Grąžinta patikslinti 950 734 0 9
Atmesta / neigiami sprendimai 696 628 34 5
Patvirtinta / teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys 2068 1928 259 2 3462 220 485 8424
Panaudota lėšų        (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma sutarčių), mln. Eur 13.26 15.01 11.92 0.70 199.94 1.87 42.67 285.37
Lėšų (planuojamų iki 2020-07-31) panaudojimas, proc. 82.91% 98.74% 88.26% 7.00% 99.97% 134.61% 53.33% 84.90%
Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės
Finansinės priemonės Priemonių suma,

mln. Eur

Planuojama panaudoti suma nuo 2020-02-01 iki 2020-12-31,

mln. Eur

Planuojamos sumos panaudojimas
nuo 2020-02-01 iki 2020-07-31 (atnaujinama kas mėnesį)
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
Individualios garantijos 177.5 28.29 154 26.40 93%
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 155.00 15.08 127 13.57 90%
Portfelinės garantijos faktoringui 11.50 3.21 11 2.12 66%
Portfelinės garantijos faktoringui 2 50.00 23.20 38 2.41 10%
Eksporto kredito garantijos 32.00 1.46 37 2.50 172%
Paskolos
Skolinimo per alternatyvius finansuotojus priemonė „Alternatyva“ 50.00 34.00 144 4.28 13%
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) 34.00 8.53 120 4.63 54%
Kitos priemonės
Rizikos kapitalas 145.00 11.92 58 5.17 43%
Iš viso : 655.00 125.69  689 61.08 49%

Finansinių priemonių COVID-19 krizės metu statistikos rodiklius už laikotarpį nuo 2020-02-01 iki 2020-06-30 galite atsisiųsti čia.

Print Friendly, PDF & Email