INVEGOS lėšomis pasinaudojusių įmonių sąrašą galite atsisiųsti čia.

 Tiesiogiai INVEGOS įgyvendinamos finansinės priemonės COVID-19 krizės metu            (Duomenys atnaujinti 2021-01-13)
Finansinės priemonės Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos (pratęsta iki 2021-06-30) Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams (Pratęsta iki 2021-06-30) Tiesioginės COVID-19 paskolos (planuojama 2021 m. sausio 2-oje pusėje) Visos priemonės
Priemonei skirta lėšų, mln. Eur 15.00 30.00 30.00 75.00
Planuojamos panaudoti lėšos iki 2021-01-31, mln. Eur 4.52 18.00 2.00 24.52
Pateikta paraiškų, mln. Eur 2.22 47.07 0.00 49.29
Pateikta paraiškų, vnt.

Iš jų:

33 110 0 143
Vertinama 0 28 0 28
Atmesta / neigiami sprendimai 4 35 0 39
Patvirtinta /teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys, vnt. 29 47 0 76
Panaudota lėšų (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma sutarčių), mln. Eur 2.43 15.67 0.00 18.10
Planuojamų lėšų  panaudojimas, proc. 53.69% 87.07% 0.00% 73.81%
Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės
Finansinės priemonės Priemonių suma,

mln. Eur

Planuojama panaudoti suma
nuo
2020-02-01 iki 2020-12-31, mln. Eur

Planuojamos sumos panaudojimas
nuo 2020-02-01 iki 2020-11-30 (atnaujinama iki kiekvieno mėnesio 20-os dienos)
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
Individualios garantijos 177.5 41.40 298 49.22 119%
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 155.00 20.60 296 36.28 176%
Portfelinės garantijos faktoringui 11.50 3.80 16 2.62 69%
Portfelinės garantijos faktoringui 2 50.00 12.50 107 9.09 73%
Eksporto kredito garantijos 32.00 5.50 68 4.30 78%
Paskolos
Skolinimo per alternatyvius
finansuotojus priemonė „Alternatyva“
50.00 19.30 592 22.93 119%
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) 34.00 10.40 283 14.47 139%
Kitos priemonės
Rizikos kapitalas 145.00 12.80 101 11.88 93%
Iš viso: 655.00 126.30  1761 150.78 119%

Finansinių priemonių COVID-19 krizės metu statistikos rodikliai už laikotarpius:

nuo 2020-02-01 iki 2020-06-30

nuo 2020-02-01 iki 2020-07-31

nuo 2020-02-01 iki 2020-08-31

nuo 2020-02-01 iki 2020-09-30

nuo 2020-02-01 iki 2020-10-31

nuo 2020-02-01 iki 2020-11-29

nuo 2020-02-01 iki 2020-12-31

 

Print Friendly, PDF & Email