INVEGOS lėšomis pasinaudojusių įmonių sąrašą galite atsisiųsti čia.
Finansinės priemonės COVID-19 krizės metu
Finansinės priemonės Kompensacijos Paskolos Garantijos Visos priemonės
Palūkanų kompensacija Nuomos mokesčio kompensacija Apmokėtinų sąskaitų paskolos ASAP Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams Sutelktinės paskolos „Avietė“ Portfelinės garantijos paskoloms2
nuo 2020-02-01 iki 2020-06-05
Priemonės įgyvendinimo būdas INVEGA tiesiogiai įgyvendina priemonę INVEGA įgyvendina priemonę per finansų tarpininkus
Priemonei skirta lėšų,    mln. Eur 56.89 100.00 50 (bus sumažinta iki 15) 50 (bus padidinta iki 200) 3.00 460.63 720.52
Pateikta paraiškų,          mln. Eur 21.95 5.18 8.40
Pateikta paraiškų, vnt.,      iš jų: 2502 761 245
Vertinama 120 409 4
Grąžinta patikslinti 1080 227 20
Atmesta / neigiami sprendimai 411 10 1
Patvirtinta / teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys 891 115 220 1270 186 145 2827
Panaudota lėšų        (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma sutarčių), mln. Eur 6.93 1.20 7.78 55.81 1.58 7.61 80.91
Lėšų panaudojimas, proc. 12.18% 1.20% 15.56% 111.63% 52.55% 1.65% 11.23%

 

Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės
Finansinės priemonės Priemonių suma,

mln. Eur

Panaudota priemonėms skirtos sumos
nuo 2020-02-01 iki 2020-06-05
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
Individualios garantijos 177.5 98 15.54 9%
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 155 71 7.90 5%
Portfelinės garantijos faktoringui 11.5 10 1.67 15%
Portfelinės garantijos faktoringui 2 50 3 0.35 1%
Eksporto kredito garantijos 32 22 1.02 3%
Paskolos
Skolinimo per alternatyvius finansuotojus priemonė „Alternatyva“ 50 61 0.60 1%
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) 34 72 3.11 9%
Kitos priemonės
Rizikos kapitalas 145 37 3.43 2%
Iš viso : 655 374 33.62 5%
Print Friendly, PDF & Email