INVEGOS lėšomis pasinaudojusių įmonių sąrašas

 

 Tiesiogiai INVEGOS įgyvendinamos finansinės priemonės COVID-19 krizės metu            (Duomenys atnaujinti 2021-02-25)
Finansinės priemonės Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos (pratęsta iki 2021-06-30) Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams (pratęsta iki 2021-06-30) Tiesioginės COVID-19 paskolos (įgyvendinama nuo 2021-01-21) Visos priemonės
Priemonei skirta lėšų, mln. Eur 15.00 30.00 30.00 75.00
Planuojamos panaudoti lėšos iki 2021-02-28, mln. Eur 5.00 19.80 7.40 32.20
Pateikta paraiškų, mln. Eur 3.30 23.95 33.47 60.72
Pateikta paraiškų, vnt.

Iš jų:

44 155 852 1051
Vertinama 3 13 465 481
Atmesta / neigiami sprendimai 5 90 131 226
Patvirtinta /teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys, vnt. 36 52 256 344
Panaudota lėšų (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma sutarčių), mln. Eur 2.65 18.52 10.88 32.05
Planuojamų lėšų  panaudojimas, proc. 53.00% 94.00% 147.00% 100.00%
Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės
Finansinės priemonės Planuojama panaudoti nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31, mln. Eur Panaudojimo faktas
nuo 2021-01-01 iki 2021-01-31
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
Individualios garantijos 50.00 21 3.48 6.96%
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 33.40 24 3.71 11.11%
Portfelinės garantijos faktoringui 1.28 0 0.00 0.00%
Portfelinės garantijos faktoringui 2 12.80 6 0.49 3.83%
Eksporto kredito garantijos 6.00 3 0.05 0.83%
Paskolos
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 6.00 46 0.30 5.00%
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) 10.45 25 3.04 29.09%
Kitos priemonės
Rizikos kapitalas 20.77 12 1.12 5.39%
Iš viso: 140.70  137 12.19 8.66%

Finansinių priemonių COVID-19 krizės metu statistikos rodikliai už laikotarpius:

nuo 2020-02-01 iki 2020-06-30

nuo 2020-02-01 iki 2020-07-31

nuo 2020-02-01 iki 2020-08-31

nuo 2020-02-01 iki 2020-09-30

nuo 2020-02-01 iki 2020-10-31

nuo 2020-02-01 iki 2020-11-29

nuo 2020-02-01 iki 2020-12-31

Ilgalaikių verslo skatinimo finansinių priemonių rodikliai:

nuo 2020-02-01 iki 2020-12-31

Print Friendly, PDF & Email