INVEGOS lėšomis pasinaudojusių įmonių sąrašą galite atsisiųsti čia.

Finansinės priemonės COVID-19 krizės metu
Finansinės priemonės Palūkanų kompensacija Nuomos mokesčio kompensacija Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos Apmokėtinų sąskaitų paskolos ASAP (įgyvendinta) Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams
(įgyvendinta)
Sutelktinės paskolos „Avietė“ Portfelinės garantijos paskoloms2 Visos priemonės
nuo 2020-02-01 iki 2020-10-21 (atnaujinama  kasdien)
  nuo 2020-02-01 iki 2020-09-30 (atnaujinama iki kiekvieno mėnesio 20-os dienos) 
Priemonės įgyvendinimo būdas INVEGA tiesiogiai įgyvendina priemonę INVEGA įgyvendina priemonę per finansų tarpininkus
Priemonei skirta lėšų, mln. Eur 56.89 40.00 15.00 12.00 30.00 200.00 8.90 460.63 823.42
Planuojamos panaudoti lėšos, mln. Eur 29.50* 29.30* 2.50* 12.00 20.00* 200.00 2.60** 169.50** 465.40
Pateikta paraiškų, mln. Eur 31.96 47.63 0.11 12.00 37.09
Pateikta paraiškų, vnt.     Iš jų: 4983 7127 21 293 84
Vertinama 12 1040 0 0 19
Grąžinta
patikslinti
112 601 0 0 12
Atmesta / neigiami
sprendimai
1121 1446 3 34 22
Patvirtinta /
teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys
3738 4040 18 259 31 3462 284 593 12425
Panaudota lėšų        (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma
sutarčių), mln. Eur
18.80 29.64 1.51 11.92 9.21 199.95 2.70 62.19 335.92
Planuojamų lėšų  panaudojimas, proc. 63.74% 101.16% 60.31% 99.35% 46.04% 99.97% 103.81% 36.69% 72.18%
*Planuojamos panaudoti lėšos iki 2020-10-31, mln. Eur
**Planuojamos panaudoti lėšos iki 2020-09-30, mln. Eur
Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės
Finansinės priemonės Priemonių suma,

mln. Eur

Planuojama panaudoti suma
nuo
2020-02-01 iki 2020-12-31, mln. Eur

Planuojamos sumos panaudojimas
nuo 2020-02-01 iki 2020-09-30 (atnaujinama iki kiekvieno mėnesio 20-os dienos)
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
Individualios garantijos 177.5 41.40 215 35.74 86%
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 155.00 20.60 226 27.40 133%
Portfelinės garantijos faktoringui 11.50 3.80 11 2.12 56%
Portfelinės garantijos faktoringui 2 50.00 12.50 54 5.69 45%
Eksporto kredito garantijos 32.00 5.50 53 3.86 70%
Paskolos
Skolinimo per alternatyvius
finansuotojus priemonė „Alternatyva“
50.00 19.30 409 15.63 81%
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) 34.00 14.20 171 8.11 57%
Kitos priemonės
Rizikos kapitalas 145.00 12.70 62 8.11 64%
Iš viso: 655.00 130.00  1201 106.67 82%

Finansinių priemonių COVID-19 krizės metu statistikos rodikliai už laikotarpius:

nuo 2020-02-01 iki 2020-06-30

nuo 2020-02-01 iki 2020-07-31

nuo 2020-02-01 iki 2020-08-31

nuo 2020-02-01 iki 2020-09-30

 

Print Friendly, PDF & Email