INVEGOS lėšomis pasinaudojusių įmonių sąrašą galite atsisiųsti čia.

Finansinės priemonės COVID-19 krizės metu
Finansinės priemonės Palūkanų kompensacija Nuomos mokesčio kompensacija Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos Apmokėtinų sąskaitų paskolos ASAP (įgyvendinta) Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams
(įgyvendinta)
Sutelktinės paskolos „Avietė“ Portfelinės garantijos paskoloms2 Visos priemonės
nuo 2020-02-01 iki 2020-11-23 (atnaujinama  pirmadieniais)
  nuo 2020-02-01 iki 2020-10-31 (atnaujinama iki kiekvieno mėnesio 20-os dienos) 
Priemonės įgyvendinimo būdas INVEGA tiesiogiai įgyvendina priemonę INVEGA įgyvendina priemonę per finansų tarpininkus
Priemonei skirta lėšų, mln. Eur 56.89 40.00 15.00 12.00 30.00 200.00 8.90 460.63 823.42
Planuojamos panaudoti lėšos, mln. Eur 34.50* 37.30* 7.00* 12.00 25.00* 200.00 2.90** 259.00** 577.70
Pateikta paraiškų, mln. Eur 32.01 52.64 1.82 12.00 42.12
Pateikta paraiškų, vnt.     Iš jų: 6017 8063 23 293 97
Vertinama 179 860 0 0 25
Grąžinta
patikslinti
60 482 0 0 5
Atmesta / neigiami
sprendimai
1184 1714 2 34 29
Patvirtinta /
teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys
4594 5006 21 259 38 3462 318 688 14386
Panaudota lėšų        (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma
sutarčių), mln. Eur
20.05 35.18 1.58 11.92 12.81 199.95 2.55 74.19 358.23
Planuojamų lėšų  panaudojimas, proc. 58.13% 94.31% 22.61% 99.35% 51.25% 99.97% 87.85% 28.64% 62.01%
*Planuojamos panaudoti lėšos iki 2020-11-30, mln. Eur
**Planuojamos panaudoti lėšos iki 2020-10-31, mln. Eur
Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės
Finansinės priemonės Priemonių suma,

mln. Eur

Planuojama panaudoti suma
nuo
2020-02-01 iki 2020-12-31, mln. Eur

Planuojamos sumos panaudojimas
nuo 2020-02-01 iki 2020-10-31 (atnaujinama iki kiekvieno mėnesio 20-os dienos)
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
Individualios garantijos 177.5 41.40 251 42.26 102%
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 155.00 20.60 263 32.61 158%
Portfelinės garantijos faktoringui 11.50 3.80 16 2.62 69%
Portfelinės garantijos faktoringui 2 50.00 12.50 95 7.71 62%
Eksporto kredito garantijos 32.00 5.50 57 4.00 73%
Paskolos
Skolinimo per alternatyvius
finansuotojus priemonė „Alternatyva“
50.00 19.30 513 19.74 102%
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) 34.00 10.40 243 11.94 115%
Kitos priemonės
Rizikos kapitalas 145.00 12.80 76 8.68 68%
Iš viso: 655.00 126.30  1514 129.55 103%

Finansinių priemonių COVID-19 krizės metu statistikos rodikliai už laikotarpius:

nuo 2020-02-01 iki 2020-06-30

nuo 2020-02-01 iki 2020-07-31

nuo 2020-02-01 iki 2020-08-31

nuo 2020-02-01 iki 2020-09-30

nuo 2020-02-01 iki 2020-10-31

Print Friendly, PDF & Email