INVEGOS lėšomis pasinaudojusių įmonių sąrašas

 

 Tiesiogiai INVEGOS įgyvendinamos finansinės priemonės COVID-19 krizės metu            (Duomenys atnaujinti 2021-04-21)
Finansinės priemonės Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos (pratęsta iki 2021-06-30) Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams (pratęsta iki 2021-06-30) Tiesioginės COVID-19 paskolos (įgyvendinama nuo 2021-01-21)  COVID-19 tyrimų darbuotojams kompensavimas (įgyvendinama nuo 2021-02-23) Visos priemonės
Priemonei skirta lėšų, mln. Eur 15.00 30.00 30.00 30.00 105.00
Planuojamos panaudoti lėšos iki 2021-03-31, mln. Eur 5.00 22.00 29.00 1.00 57.00
Pateikta paraiškų, mln. Eur 3.74 22.03 33.11 0.28 59.16
Pateikta paraiškų, vnt.

Iš jų:

50 181 1195 45 1471
Vertinama 1 9 173 20 203
Atmesta / neigiami sprendimai 6 117 372 2 497
Patvirtinta /teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys, vnt. 43 55 650 23 771
Panaudota lėšų (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma sutarčių), mln. Eur 2.89 18.92 25.34 0.12 47.27
Planuojamų lėšų  panaudojimas, proc. 58% 86% 87% 0% 83%
Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės
Finansinės priemonės Planuojama panaudoti nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31, mln. Eur Panaudojimo faktas
nuo 2021-01-01 iki 2021-02-28
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
Individualios garantijos 50.00 32 4.95 9.90%
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 33.40 65 11.31 33.86%
Portfelinės garantijos faktoringui 1.28 0 0.00 0.00%
Portfelinės garantijos faktoringui 2 12.80 19 1.86 14.53%
Eksporto kredito garantijos 6.00 4 0.07 1.17%
Paskolos
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 41.00 34 2.92 24.61%
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 151 7.17
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 6.00 101 0.89 14.83%
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) 10.45 40 3.58 34.26%
Kompensavimo priemonės
Dalinis palūkanų kompensavimas 16.44 524 5.10 31.02%
Rizikos kapitalas
Rizikos kapitalo investicijos 20.77 26 4.32 20.80%
Iš viso: 198.14  996 42.17 21.28%

Finansinių priemonių COVID-19 krizės metu statistikos rodikliai už laikotarpius:

2021 m:

nuo 2021-01-01 iki 2021-01-31

nuo 2021-01-31 iki 2021-02-28

nuo 2021-01-31 iki 2021-03-31

2020 m:

nuo 2020-02-01 iki 2020-06-30

nuo 2020-02-01 iki 2020-07-31

nuo 2020-02-01 iki 2020-08-31

nuo 2020-02-01 iki 2020-09-30

nuo 2020-02-01 iki 2020-10-31

nuo 2020-02-01 iki 2020-11-29

nuo 2020-02-01 iki 2020-12-31

Ilgalaikių verslo skatinimo finansinių priemonių rodikliai:

nuo 2020-02-01 iki 2020-12-31

 

Print Friendly, PDF & Email