Europos Sąjungos fondų administravimo sistema, įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą (ESP), reaguodama į situaciją šalyje ir siekdama lankstumo, spartina investicijų pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programą tempą.

Tam tikslui Finansų ministras kovo 23 d. patvirtino Laikinąją tvarką, skirtą projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija.

Pagrindiniai pakeitimai:

 • trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje;
 • maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %;
 • avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkės arba dalininkės yra savivaldybės, o iš privačių juridinių asmenų, tik kai avanso suma yra iki 10 000 Eur. Ši nuostata galioja ir išankstino apmokėjimo sąskaitoms;
 • trumpinamas tarpinio mokėjimo prašymo apmokėjimo terminas iki 12 d. d. (avanso išmokėjimas – iki 7 d. d.);
 • mokėjimo prašymus leidžiama teikti dažniau nei iki šiol;
 • reikalavimo rengti arba tikslinti investicinį projektą atsisakoma, kai įsigyjama medicininė įranga ar kitos sveikatos sektoriui reikalingos priemonės.

Finansų ministerija ir įgyvendinančiosios institucijos, siekdamos kuo lankstesnio ir sklandesnio ES fondų lėšomis įgyvendinamų projektų administravimo, projektų vykdytojus ragina:

 • greičiau atsiskaityti su tiekėjais už pristatytas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus. Projekto vykdytojas, gavęs lėšas, tiekėjo sąskaitą apmoka per 3 d. d. Kitais atvejais pirkimo sutartyse rekomenduojama numatyti ne ilgesnį nei 15 d. d. terminą;
 • teikiant mokėjimo prašymą iš pirmo karto pateikti visus reikiamus ir teisingus dokumentus. Kitu atveju dokumentus reikės patikslinti per 2 d. d., o to nepadarius bus išmokama tik ta suma, kuri pateiktuoju mokėjimo prašymu bus pagrįsta;
 • vietoj galutinio mokėjimo prašymo pateikti tarpinį, jei numatyta patikra projekto vietoje dėl karantino režimo ir panašių apribojimų negalima (nebent su agentūra būtų susitarta kitaip).

Kol šalyje paskelbtas karantino režimas ir panašūs apribojimai:

 1. ministerijoms kvietimuose teikti paraiškas pakeitus terminus jau paskelbtų ir laikinosios tvarkos įsigaliojimo dieną galiojančių kvietimų paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas 14 dienų;
 2. projekto veiklos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu, jei tai įmanoma padaryti iš esmės nemažinant veiklų vykdymo kokybės (pvz.: mokymai, konsultacijos ir pan.). Apie projekto veiklų vykdymo formos pasikeitimą projekto vykdytojas turi informuoti agentūrą, kuri nurodys, kokius dokumentus reikės teikti nuotoliniu būdu vykdomoms veiklos išlaidoms ir rezultatams pagrįsti;
 3. gavus projekto vykdytojo prašymą projekto veiklų įgyvendinimo terminas atidedamas ir/ar pratęsiamas, kai projekto veiklų vykdyti neįmanoma ir jos turi būti atidėtos;
 4. patikros vietoje vykdomos nuotoliniu būdu (pvz. gaunant nuotraukas, video įrašus ir pan.) jas fiziškai pakartojant pasibaigus karantino režimo laikotarpiui;
 5. įgyvendinančiųjų institucijų organizuojami informaciniai susitikimai ir mokymai galimiems pareiškėjams vykdomi nuotoliniu būdu.

Atkreiptinas dėmesys, kad įgyvendinant viešųjų pirkimų sutartis force majeure aplinkybė taikoma pagal Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinime nurodytas sąlygas: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/rekomendacijos-del-sutarciu-terminu-keitimo-galimybiu.

Kilus klausimams ir neradus atsakymų bendraujant su projektą administruojančia įgyvendinančiąja institucija, kviečiame rašyti į tam tikslui skirtą el. pašto adresą: ESfondaiCOVID-19@cpva.lt. Kartu atsakymus bus rasti lengviau!

Kovo 23 d. finansų ministro įsakymu priimta Laikinoji tvarka bus peržiūrima ir papildoma, jei tai bus būtina siekiant dar sklandesnio ir spartesnio projektų įgyvendinimo. Tvarka paskelbta ir www.esinvesticijos.lt svetainėje, rubrikoje ESfondaiCOVID-19. Šioje rubrikoje bus skelbiama ir kita aktuali informacija. Kviečiame svetainėje www.esinvesticijos.lt užsisakyti naujienlaiškį ir laiku gauti informaciją!

Būkite sveiki ir saugūs!

 

Finansų ministerija rengia Laikinąją tvarką projektų vykdytojams

Lietuvą ir visą pasaulį veikianti COVID-19 pandemija kuria neeilinę situaciją, reikalaujančią išskirtinio atsako. Tikime, kad bendromis jėgomis mums ne tik pavyks išvengti investicijų tempo sulėtėjimo, bet pavyks jį ir paspartinti. O tam reikia lankstumo, nestandartinių sprendimų ir visų mūsų susitelkimo.

Europos Sąjungos fondų lėšų administravimo sistema, reaguodama į COVID-19 ir įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą ruošiasi sparčiam lėšų panaudojimui ir lankstesniam procedūrų taikymui. Šiuo metu:

 • Finansų ministerija rengia Laikinąją tvarką, apibrėšiančią palengvinimus projektų įgyvendinimui tol, kol šalyje bus sudėtinga situacija dėl COVID-19. Ši tvarka artimiausią savaitę bus paskelbta ir esinvesticijos.lt svetainėje;
 • Vyriausybės nutarimu ketinama skirti daugiau finansavimo COVID-19 labiausiai paveiktoms sritims – sveikatos ir socialinei apsaugai bei verslo likvidumui užtikrinti;
 • Europos Komisija rengia teisės aktų pakeitimus, kuriais vadovaujantis šalims narėms bus užtikrintas lankstumas perskirstyti lėšas bei suteiktos platesnės galimybės naudoti Europos regioninės plėtros fondo investicijas.

Suprantame, kad turite klausimų dėl projektų vykdymo, todėl jiems kilus bendrų sprendimų pirmiausia ieškokite kreipdamiesi į Jūsų projektą prižiūrinčios agentūros projektų vadovą. Apie tai, kokie dokumentai ir sprendimai bus priimti Jus nuolat informuosime.

Ką daryti ir ko nedaryti darbdaviams šalyje paskelbus karantiną?

Dalijamės LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija „Ką daryti ir ko nedaryti darbdaviams šalyje paskelbus karantiną?

Norime atkreipti dėmesį, kad darbo santykiai reikalauja darbuotojų ir darbdavių sutarimo, todėl rekomenduojama ieškoti abiem pusėms priimtinų sprendimų. Jokiais būdais negalima versti darbuotojų pasiimti kasmetinių ar nemokamų atostogų, jei darbuotojas to nepageidauja.

Atkreipiame dėmesį, kad Darbo kodekso 137 str. nustato atvejus, kada yra suteikiamos nemokamos atostogos.

Taip pat šiuo metu yra ruošiamos priemonės, kuriomis Vyriausybė skatins išsaugoti esamas darbo vietas (informacija čia).

Bet kokiu atveju darbuotojui turi būti mokamas minimalus atlyginimas, kad jis galėtų gauti darbo užmokesčio subsidiją pagal „Invegos“ administruojamą priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“. Jeigu darbdavys darbuotojo neišleis į prastovas (t.y. mokės minimalų darbo užmokestį), tada subsidija jam bus mokama kaip iki šiol.

Jeigu darbdavys išleis darbuotoją prastovų ir mokės nustatyta darbo užmokestį, tada jam bus kompensuojama Vyriausybės nustatyta tvarka, t.y. jau ne „Invegos“ administruojamos priemonės „Subsidijos verslo pradžiai“ lėšomis.

 

Valstybėje paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė pakeitimus, skirtus išsaugoti darbo vietas ir padėti gyventojams, kurie užvėrus dienos centrus turi rūpintis negalią turinčiais žmonėmis, vaikais, senoliais. Šie pakeitimai įsigalios juos pasirašius valstybės prezidentui.

 1. PARAMA DARBO VIETŲ IŠSAUGOJIMUI. Paskelbus ekstremalią situaciją arba karantiną ne visais atvejais įmanoma dirbti nuotoliniu būdu, todėl sudėtingais atvejais darbdaviai gali skelbti prastovą arba dalinę prastovą, o valstybė yra pasirengusi prisidėti prie darbo užmokesčio mokėjimo darbuotojams.

Kai įmonėje paskelbiama prastova dėl ekstremalios situacijos ar karantino, darbuotojas turi gauti ne mažiau nei minimali mėnesio alga ir iš jo negali būti reikalaujama atvykti į darbą. Darbdaviams patiriamos išlaidos bus kompensuojamos iš Užimtumo tarnybos skiriant darbdaviui subsidiją. Minimali mėnesio alga šiuo metu siekia 607 eurus „ant popieriaus“ arba 437 eurus „į rankas“.

Valstybės subsidijų dydžiai:

 • 60 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai buto.
 • 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto (tuose sektoriuose, kur nustatyti Vyriausybės apribojimai ekstremalios situacijos arba karantino metu).

Subsidija bus mokama iki pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas, o darbdavys  įsipareigoja išlaikyti asmeniui darbo vietą dar 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos.

 1. IŠMOKA DIRBANTIEMS SAVARANKIŠKAI. Savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie iki ekstremalios situacijos paskelbimo mokėjo socialinio draudimo įmokas ne trumpiau nei 3 mėnesius per pastaruosius metus, bus mokama fiksuoto dydžio išmoka iš Garantinio fondo.

Išmokos dydis per mėnesį sieks einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio sumą, tai yra 257 eurus per mėnesį. Išmoką bus galima gauti kreipiantis į Užimtumo tarnybą, tačiau ji nebus mokama tiems savarankiškai dirbusiems asmenims, kurie dirba pagal darbo sutartį.

Šiandien Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė Vyriausybės pateiktus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, kurie leis perkančiosioms organizacijoms dėl koronaviruso paskelbtos ekstremalios situacijos metu atlikti pirkimus greičiau ir paprasčiau.

„Situacija šiandien yra išskirtinė ir neeilinė, todėl viešųjų pirkimų tvarka, kai kalbame apie ypatingos svarbos atvejus, turi būti kuo efektyvesnė ir lankstesnė. Šiandien priimti sprendimai užtikrins spartesnes ir paprastesnes procedūras“, – sako laikinai ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas einantis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai sudarys galimybes perkančiosioms organizacijoms netaikyti privalomų tiekėjų pašalinimo pagrindų ir reikalauti pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų tais atvejais, kai tai būtina siekiant užtikrinti viešojo intereso apsaugą.

Be to, perkančiosios organizacijos, atlikdamos tarptautinius pirkimus ir pasirinkusios neskelbiamų derybų būdą, dėl ypatingos skubos galės sudaryti pirkimo sutartį netaikydamos pirkimo procedūroms ir sutarties turiniui keliamų reikalavimų. Tai bus galimybė išspręsti praktinius nepagrįstus sunkumus tais atvejais, kai skubiai reikalingas prekes, paslaugas ar darbus gali suteikti vienas tiekėjas.

Įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimams, nustatyti palengvinimai bus taikomi iki jų įsigaliojimo pradėtiems pirkimams.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nors pirkimo procesui reikalavimai ir nebus keliami, atskaitomybė už tokius pirkimus išliks – atlikus pirkimą bus skelbiama ataskaita ir pirkimo sutartis.

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pateikė rekomendacijas dėl sutarčių terminų keitimo galimybių. VPT  atkreipia dėmesį, kad nei perkančiosios organizacijos, nei tiekėjai negali piktnaudžiauti susidariusia situacija ir galėtų naudotis sutarties keitimu tik tokiais atvejais, kai aplinkybės, kurių perkančiosios organizacijos ir tiekėjai negalėjo numatyti sudarydami sutartį, jų išvengti ar užkirsti kelią jų susidarymui (atsiradusios dėl koronaviruso plitimo) faktiškai turi tiesioginę įtaką sutarties vykdymui.

Plačiau apie rekomendacijas galima paskaityti čia.

Vyriausybė UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiamų garantijų limitą padidino 500 mln. eurų. Smulkios ir vidutinės įmonės bei ūkininkai galės pasinaudoti iš viso 768 mln. eurų valstybės garantuotomis paskolomis. Šis sprendimas priimtas įgyvendinant Vyriausybės patvirtintą ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą.

INVEGA garantijų limitas padidėjo 440 100 tūkstančių eurų – iki 588 500 tūkstančių eurų. Smulkios ir vidutinės įmonės, ūkininkai gali kreiptis dėl garantijų  į finansų įstaigas. UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui nustatytas įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitas padidėjo 60 130 tūkstančių eurų ir dabar yra 179 500 tūkstančių eurų.

INVEGA ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ir kviečia visas finansų įstaigas bendradarbiauti dėl paskolų su garantijomis išdavimo.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-04-09