INVEGA verslui siūlo šias naujas priemones:

Naujos priemonės
Pavadinimas Kas teikia Sąlygos Priemonės pradžia
Portfelinės garantijos faktoringui 2 Finansų įstaigos MVĮ faktoringo sandorių garantijos 80 proc. 2020-04-11
Finansinė priemonė Alternatyva (paskolos) Alternatyvūs finansuotojai SVV paskolos apyvartai ir investicijoms 2020-04-16
Portfelinės garantijos paskoloms 2 Bankai, CKU, lizingo bendrovės, alternatyvūs finansuotojai SVV ir didelių įmonių visuose ūkio sektoriuose, kurios patyrė sunkumų dėl COVID-19, paskolų ir atitinkamų lizingo sandorių garantijos 80 proc. 2020-04-16
Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams Finansų įstaigos Paskolos SVV subjektams likvidumui palaikyti stipriai paveiktuose sektoriuose 2020-04-16
Apmokėtinų sąskaitų paskolos INVEGA tiesiogiai Paskolos SVV subjektams, negavusiems apmokėjimo už pateiktas prekes ir paslaugas, negalintiems veikti verslams 2020-04-11
Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms INVEGA tiesiogiai Pareiškėjo  patirtų ekonominei veiklai vykdyti nuomojamų negyvenamosios paskirties patalpų nuomos išlaidų kompensacija 2020-05-04
Print Friendly, PDF & Email